O programie

 

Edycja 2014/2015 to już piąta odsłona programu Szkoła z Klasą 2.0.
Zobaczcie, jak radziły sobie szkoły w roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014.

 

Program Szkoła z Klasą od lat wspiera szkoły w przygotowywaniu młodych ludzi do życia w nowoczesnym świecie i w wychowywaniu ich na aktywnych obywateli, którzy chcą się uczyć i potrafią podejmować nowe wyzwania.  


Od 2010 roku skupia się na mądrym i przemyślanym wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy szkolnej. Rozwija u uczniów samodzielne i krytyczne myślenie, uczy odpowiedzialnie i z poszanowaniem praw autorskich korzystać ze źródeł, czytać ze zrozumieniem, analizować i selekcjonować informacje. Pomaga wykorzystywać wiedzę w praktyce i bezpiecznie korzystać z internetu. Uczy pracy zespołowej, współpracy ze społecznością lokalną, a także rozwija umiejętność wystąpień publicznych.

To kompleksowy program wsparcia całej szkoły: dyrektorów, nauczycieli oraz uczniów, skierowany do placówek wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski. Nauczycielom proponuje ciekawe i skuteczne metody nauczania, a dyrektorów wspiera w niełatwym procesie wprowadzania zmian.

Piąta edycja programu Szkoła z Klasą 2.0 (2014/15) prowadzona jest pod hasłem „Czytamy i odkrywamy”Umiejętność czytania ze zrozumieniem jest niezbędna w każdej dziedzinie. Skupimy się na rozwijaniu kompetencji czytania i analizy różnych tekstów, samodzielnego dochodzenia do wiedzy i do rozwiązań. Pokażemy uczniom, jak na różne sposoby odkrywać świat i ćwiczyć wytrwałość w dążeniu do celu.


 

Zasady programu
 

Piąta edycja Szkoły z Klasą 2.0 trwa cały rok szkolny – od września do końca sierpnia.

W każdej szkole w programie bierze udział Zespół 2.0, złożony z dyrektora i minimum trojga nauczycieli dowolnego przedmiotu. Jeden z nauczycieli zostaje szkolnym koordynatorem, którego zadaniem jest opieka nad całością działań w szkole. Wszyscy członkowie Zespołu 2.0 biorą aktywny udział w programie: realizują swoje zadania i opisują je na platformie e-coachingowej oraz wspólnie planują działania i zmiany, które będą chcieli wprowadzić w danym roku szkolnym. Opisy zamieszczane na platformie Szkoły z Klasą 2.0 są dokumentacją pracy uczestników.

Uczniowie realizują zadania wspólnie z nauczycielami. Mogą prowadzić blogi, na których relacjonują, jak wykorzystują TIK do nauki, jak uczą innych czy realizują projekty. Blogi mogą prowadzić także chętni nauczyciele. Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie.

 

 

 

Zadania szkół
 

Nad działaniami całego Zespołu 2.0 czuwa szkolny koordynator

Koordynator planuje pracę na cały rok szkolny, organizuje ogólnoszkolne wydarzenia programowe i dba o przepływ doświadczeń między nauczycielami. Zadania koordynatora:

 

W programie aktywny udział bierze także dyrektor, który wprowadza zmiany w pracy szkoły.

Proponowane zadania do wyboru (jedno na cały rok szkolny):

 

Nauczyciele pracują wraz z uczniami i realizują w każdym semestrze po jednej ścieżce edukacyjnej. 

Proponowane ścieżki edukacyjne do wyboru (każdy nauczyciel wybiera indywidualnie):

 

Wszystkie zadania uczestnicy opisują i publikują na platformie internetowej programu.

 

 

W ramach udziału w programie każdy uczestnik (nauczyciel, koordynator, dyrektor) otrzymuje:

 

Certyfikat Szkoły z Klasą otrzymuje każda szkoła, w której program ukończyli: dyrektor, szkolny koordynator i przynajmniej 3 nauczycieli). Szkoły, które już uzyskały Certyfikat otrzymują jego przedłużenie na kolejny rok.

Każda szkoła ma dodatkowo możliwość uzyskania tytułu Szkoły eksperckiej (gdy minimum 3 materiały stworzone przez różnych uczestników z danej szkoły zostaną oznaczone jako dobre praktyki).

 

Co oferujemy uczniom?

Więcej informacji na temat rejestracji uczniów i zakładania blogów w nowej edycji znajduje się w zakładce Zgłoszenia - Uczniowie oraz w artykule O blogach.

 

Szkoła z Klasą 2.0 - Festiwal Projektów, CNK 21.06.2013

 

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły do udziału w piątej edycji Szkoły z Klasą 2.0! Rejestracja szkół do programu trwała do 24 października 2014. Rejestracja uczestników trwała do końca października.
Koszt udziału szkoły w programie wynosi 250 zł za cały rok szkolny, niezależnie od liczby nauczycieli, którzy zgłoszą się do udziału w Szkole z Klasą 2.0.


 

Jak się zgłosić?
 

Szkołę do programu zgłasza dyrektor, następnie rejestrują się chętni nauczyciele. Po zgłoszeniu szkoły do programu, rejestracja nauczycieli (oraz uzyskanie przez nich dostępu do platformy e-coachingowej) możliwa jest dopiero we wrześniu, po uiszczeniu opłaty. Szczegółowe informacje na temat opłaty wpisowej znajdą się na liście najczęściej zadawanych pytań FAQ.

 

Program prowadzony jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i „Gazetę Wyborczą” przy wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Fundacji Agory pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej. 
W roku szkolnym 2014/2015 głównymi partnerami programu są IntelGoogle oraz Samsung, a partnerami wspierającymi British Council, Goethe-Institut oraz SAS Institute Polska.

 


Kontakt:

tel: (22) 825 01 81 wew. 103
e-mail: szkolazklasa2zero@ceo.org.pl

 

 

W 2012 roku Szkoła z Klasą 2.0 została nominowana do nagrody UNESCO. Przeczytajcie tutaj: