Present Perfect- grammar (Uczymy innych - zadanie III)


  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Dodano:

    16.09.2015

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Do przeprowadzenia lekcji zgłosiły się dwie uczennice z 2 klasy usług fryzjerskich.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami byli inni uczniowie z różnych klas.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

Celem lekcji było wytłumaczenie uczniom jak tworzymy czas gramatyczny Present Perfect oraz kiedy i wjakich sytuacjach go stosujemy.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Jedna z uczennic pisała najważniejsze informacje na tablicy, druga tłumaczyła i rozmawiała z uczniami. Obie uczennice pomagały uczniom rozwiązywać ćwiczenia.

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Uczennice korzystały z internetu podczas przygotowania do zajęć (nie pytałam z jakich stron korzystały). Podczas lekcji uczennice korzystałay z podręcznika oraz dodatkowych skserowanych zadań.

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Na początku uczennice zapytały, czy inni uczniowie wiedzą coś na temat czasu Present Perfect. Później tłumaczyły i zapisywały najważniejsze informacje dotyczące struktury zdań oraz zastosowania czasu. Następnie uczniowie mieli sami napisać kilka zdań w danym czasie w zeszycie. Na koniec uczniowie robili zadania z podręcznika przy pomocy uczennic prowadzących lekcję.

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Na koniec lekcji poprosiłam o zmazanie informacji z tablicy oraz zamknięcie zeszytów i książek i uczniowie powiedzieli, co zapamiętali z lekcji (forma dyskusji).

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Pozytywną stroną danej lekcji jest to, że uczniowie lepiej zapamiętują materiał, gdy mają większy wkład własny w lekcję (gdy są aktywni i czynnie uczestniczą w lekcji). Wadą jest to, że uczniowie nie mają doświadczenia i umiejętności do tłumaczenia. Mogą też pominąć niektóre ważne zagadnienia z danego tematu. Ale po to jest nauczyciel obecny na lekcji- by to zauważyć i uzupełnić brakujące informacje na następnych zajęciach.;)

10) Opisz, którą lekcję i w jaki sposób zaprezentują uczniowie podczas szkolnego Festiwalu 2.0.

Uczniowie zaprezentują lekcję pt.: 'Reading and writing an informal letter' w podobny sposób jaki był opisany w zadaniu II.