U lekarza (Odwrócona lekcja - zadanie I)


  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Dodano:

    06.09.2015

1) Czego dotyczyła lekcja - jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Lekcja dotyczyła zapoznania dzieci z tym czył zajmuje się lekarz. Lekcja w ramach poznawania zawodów.

2) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik]

Dzieci wylosowały kartki z różnymi specjalizacjami lekarskimi. Na lekcji dzieci szukały informacji na temat tego co oznacza słowo specjalizacja.

3) Jakie materiały poleciłeś lub przekazałeś uczniom do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

W domu dzieci musiały zapoznać się z tym czym zajmuje się dana specjalizacja lekarska, wcześniej przez nich wylosowana. Dzieci musiały również przygotowac plakat A3, na którym miały przedtawić daną specjalizację.

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”, instrukcje do ćwiczeń oraz karty zadań]

Na lekcji dzieci omawiały plakaty, przekazując w ten sposób reszczie klasy zdobyte przez nich informacje.

5) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

6) Zacytuj kilka refleksji/ wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

Dzieci korzystały najczęściej z Internetu, gdyz uznały, ze to najszybsza droga do znalezienia informacji.

7) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców?

Dzieci bardzo szybko ucza się jedne od drugich. Zachęcone bardzo lubią występować na forum grupy.