Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - prezentacja (Prezentacja projektu)


  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Dodano:

    07.09.2015

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Publiczna prezentacja projektu odbyła się podczas Szkolnego Festiwalu Nauki gdzie zaprezentowano  działania wykonane w projekcie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Na szkolnej stronie internetowej zostały zamieszczone linki pozwalające obejrzeć efekty pracy zespołów uczniowskich. Miało to miejsce pod koniec czerwca. Podobna prezentacja dla uczniów klas 4 - 6 przekazywana była podczas zajęć komputerowych. Jej autorami byli uczniowie tworzący zespoły projektowe. Pokaz cieszył się dużym uznaniem ze zstrony uczniów i nauczycieli.  

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Sama prezentacja polegała na przedstawieniu efektów pracy dwóch 6 osobowych zespołów uczniowskich z klas IV, którzy opracowali zgodnie z wybranym zadaniem biogramy dwóch postaci zasłużonych i ważnych dla lokalnej społeczności. Byli to:

Roman Grzeszcak – lekarz, społecznik

Apolinary Szeluto - kompozytor doby Młodej Polski

Jako opiekun projketu dokonywałem wprowadzenia i krótkiego omówienia projektu w celu przybliżenia jego założeń, natomiast uczniowie opowiadali o kolejnych działaniach jakie podejmowali, realizując projekt.

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Podczas prezentacji uczniowie wykorzystywali rzutnik i tablicę multimedialną.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Projekt został podsumowany w czerwcu podczas spotkania zespołów projketowych tworzących biogramy do Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Internetowej. Najlepszym źródłem oceny była rozmowa z uczniami pracującymi nad realizacją projektu. Poprosiłem też uczniów o wypełnienie krótkiej ankiety, w której zawarte były pytania o ich zadowolenie z udziału w projekcie, o słabe i mocne strony wspólnej pracy i o zasadność podejmowania tego typu akcji w przyszłości. Ostatnie pytanie dotyczyło podniesienia uczniowskich umiejętności w pracy z TIK. Ta sfera stanowiła największe zadowolenia dla dzieci – podobało im się to, że mają popołudniami dostęp do pracowni komputerowej, że dzięki opiece nauczyciela uczą się nowych rzeczy, nabywają nowe umiejętności.

Ważnym dla uczniów było też zainteresowanie się  ludźmi z lokalnego środowiska, których życiorys mogli odkrywać i przedstawiać kolegom.Możliwość prezentacji na szerokim forum osmielała ich, przygotowywała do występów publicznych

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Działania zwiazane odkrywaniem dotyczyły poszukiwania szczegółów życia wybranych lokalnych bohaterów w dostepnych źródłach i mediach poprzez rozmowę z mieszkańcami Słupcy, osobami zawodowo zajmujacymi się kulturą naszego środowiska - z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Słupcy i pracownikami  Biblioteki Pedagogicznej.

Działania zwiazane z czytaniem realizowano poprzez analizę źródeł pisanych typu materiały ze stron internetowych i publikacji opisujących życie i działałnośc naszych bohaterów.

Uczniowie bardziej angażowali się w działania zwiazane z odkrywaniem. Sprzyjały temu wyjścia do lokalnych instytucji takich jak: Szpital Powiatowy,  Biblioteka Pedagogiczna, Muzeum Regionalne. Takie ,,żywe zajęcia” były dla uczniów atrakcyjniejsze, pozwalały na rozmowę, wywiad, nagrywanie tekstów.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Praca metodą projektu jest formą, która bardzo motywuje uczniów, powoduje, że wyjątkowo się angażują i znjadują dla siebie interesujące obszary. Realizując zadania tą metodą należy zwracać uwagę aby przydzielać zadania zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami uczniów i uczyć ich uczciwości względem pozostałych członków zespołu

7) Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją prezentacji projektu (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem). Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.