Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan - realizacja (Realizacja projektu)


 • Kategoria:

  Odkrywamy

 • Dodano:

  19.08.2015

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Naszą praca projektowa miała kilka etapów realizacji:

Etap wstępny

 1. Kontynuowanie przez naszą szkołę realizacji projektu – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan.
 2. Wybór dwóch uczniowskich zespołów, odpowiedzialnych za przygotowanie biogramów ciekawych postaci do CDEW.  Wybrano dwa sześcioosobowe zespoły uczniowskie z klas IV-tych.
 3. Wybór kandydatów do umieszczenia w CDEW. Po rozpatrzeniu potencjalnych kandydatur wybrano ostatecznie dwie osoby najbardziej zasłużone dla naszej miejscowości. (do 31 grudnia 2014r.). Są to:
 • Pan Roman Grzeszczak – lekarz i społecznik, inicjator utworzenia szpitala powiatowego w Słupcy
 • Pan Apolinary Szeluto – kompozytor okresu Młodej Polski, który komponował mieszkając w Słupcy
 1. Utworzenie harmonogramu działań  realizacji projektu:
 • Zaplanowanie spotkań szkoleniowych dla uczniów z zakresu wykonywania zdjęć i filmów, obrabiania pozyskanego materiału zdjęciowego i fotograficznego, przeprowadzania wywiadów, pisania biogramów w celu ich przygotowania do realizacji projektu (do 31 marca 2014r.):
 • Dotarcie do źródeł pisanych i osób posiadających wiedzę o wybranych bohaterach w celu pozyskania informacji o nich (do 31 maja 2014r.).
 • Opracowanie zebranych materiałów celem ich prezentacji w formie zdjęć, filmów, informacji tekstowych (do 24 czerwca 2014r.):.
 • Prezentacja przygotowanego materiału podczas Festiwalu Nauki w naszej szkole  (25 czerwca 2014r.):.

Etap przygotowywania uczniów  do realizacji projektu:

 1. Ponieważ uczniowie realizujący projekt są uczniami klas IV-tych szkoły podstawowej i ich stan wiedzy i umiejętności nie jest jeszcze wystarczający,  zaplanowaliśmy cykl spotkań, które przygotują ich do właściwej realizacji zadania.
 • Udział w lekcji bibliotecznej (grudzień 2014) w  Bibliotece Pedagogicznej. Dotyczyła ona zasad tworzenia biogramów oraz sposobu docierania do różnych źródeł informacji.

Przygotowania do realizacji projektu – wizyta w Bibliotece Pedagogicznej

 

 • Udział w warsztatach dziennikarskich (grudzień 2014) prowadzonych przez redaktora lokalnej gazety panią Annę  Giszter. Celem zajęć było zapoznanie uczniów z efektywnym i umiejętnym przeprowadzaniem wywiadów i wykonywanie zdjęć.

Warsztaty dziennikarskie – spotkanie z p. Anną Giszter

 • Udział w lekcji muzealnej (marzec 2015) prowadzonej przez panią dyrektor  z Muzeum Regionalnego w Słupcy. Uczniowie zapoznali się z materiałami źródłowymi i pamiątkami po naszych bohaterach.

Poszukiwanie śladów przeszłości naszych bohaterów – wizyta w Muzeum Regionalnym w Słupcy

 • W ramach pracy Szkolnego Koła Komputerowego były również podejmowane działania podnoszące umiejętności uczniów w zakresie kręcenia filmów za pomocą tabletu oraz obróbki materiału filmowego w programie Windows Live Movie Maker

 

Etap zbierania materiałów.

Ponieważ osoby wybrane przez nasza grupę do CDEW to osoby nieżyjące, dlatego musieliśmy dotrzeć do publikacji, źródeł i osób, które dostarczą nam niezbędnego materiału celem obiektywnego przedstawienia dokonań i osiągnięć postaci.

W przypadku pana Romana Grzeszczaka, który zmarł stosunkowo niedawno, tj. 1992 roku, z prośbą o informacje o Panu Doktorze  zwróciliśmy się do rodziny. Udzielono nam cennych informacji, otrzymaliśmy materiały w postaci wspomnień spiasanych przez samego bohatera. Dysponowalismy również  broszurą wydana z okazji 40-lecia Szpitala im. dr Romana Grzeszczaka w Słupcy, gdzie naszemu bohaterowi jako budowniczemu tego obiektu, poświecono dość dużo miejsca. Tak zdobyte informacje i materiały dokumentalne pozwoliły na sporządzenie kalendarium życia pana Romana Grzeszcaka oraz zredagowanie jego biogramu do CDEW.

Zespół odpowiedzialny za przygotowanie wpisu o panu Apolinarym Szeluto posiadał materiały ze spotkania w Muzeum Regionalnym, gdzie znajdowały się zdjęcia i publikacje poświęcone bohaterowi z wykonanej w tymże muzeum wystawy. Zespół dysponował również publikacją pani Krystyny Winowicz o Apolinarym Szeluto, wydaną w setną rocznicę urodzin i czterdziestą rocznicę śmierci kompozytora. Tak zgromadzona wiedza pozwoliła nam sporzadzić kalendarium życia pana Szeluto i zredagować biogram do CDEW.

 

Etap opracowywania materiałów

Kolejnym ważnym etapem działań było opracowanie zebranego materiału dotyczącego wybranych postaci. Odbyliśmy spotkania, dysponowaliśmy materiałem zdjęciowym, źródłami w postaci publikacji o bohaterach, odbytymi rozmowami. Ten etap był zapewne mniej efektowny i czasami bardziej nużący dla uczniów. Wymagał dużego nakładu pracy, ale ostateczne efekty były bardzo ciekawe.

Poniżej linki do stron CDEW, na której znajdują się opracowane przez nasze zespoły biogramy..

Wpis do CDEW o panu Romanie Grzeszczaku

 

Wpis do CDEW o panu Apolinarym Szeluto

 

Etap prezentacji wyników pracy

Ze względu na wyznaczone daty realizacji projektu oraz czerwcowe terminy spotkań szkolna prezentacja wyników naszej pracy miała miejsce podczas  Festiwalu Nauki w dniu 25 czerwca 2015r.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Jako nauczyciel - opiekun projektu wspierałem uczniów na poszczególnych etapach realizacji, zachęcałem ich do pracy, organizowałem spotkania i szkolenia w celu przygotowania ich do jak najlepszego wykonania zadania.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Działania zwiazane odkrywaniem dotyczyły poszukiwania szczegółów życia naszych lokalnych bohaterów w dostepnych źródłach i mediach poprzez rozmowę z mieszkańcami Słupcy, osobami zawodowo zajmujacymi się naszym regionem czyli z dyrektorem Muzeum Regionalnego w Słupcy i pracownikami  Biblioteki Pedagogicznej.

 

Działania zwiazane z czytaniem realizowano poprzez analizę źródeł pisanych typu materiały ze stron internetowych i publikacji opisujących życie i działałnośc naszych bohaterów.

Uczniowie bardziej angażowali się w działania zwiazane z odkrywaniem. Sprzyjały temu wyjścia do lokalnych instytucji typu Szpital Powiatowy,  Biblioteka Pedagogiczna, Muzeum Regionalne. Takie ,,żywe zajęcia” były dla uczniów atrakcyjniejsze, pozwalały na rozmowę, wywiad, nagrywanie tekstów.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

W trakcie realizacji projektu wykorzystywano następujące narzędzia TIK:

 • Szkolna poczta elektroniczna
 • Dysk chmurowy OneDrive
 • Edytor tekstu Word
 • Facebook do szybkiej komunikacji
 • Platforma Cyfrowej dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan

Narzędzia TIK wykorzystywane były w szerszym zakresie niż podczas typowych zajęć w szkole, co znacznie uatrakcyjniało pracę i było elementem zachęcającym do dużego wysiłku, budziło u uczniów duże zainteresowanie. Uczniowie uczyli się przede wszystkim pracy z dyskiem chmurowym OneDrive, w tym wspólnej pracy w zespole na dokumencie udostepnionym całej grupie oraz poznali Platformę Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan.

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Praca z uczniami metodą projektu dostarcza dużo satysfakcji ze względu na duże zaangażowanie uczniów w realizację zadań, które były przewidziane w ramach realizacji projektu. Uczniowie chętnie uczyli się nowych umiejętności, których opanowanie było niezbędne dla zrealizowania zadań. Poznawali pracę z dokumnetami na dysku Chmurowym OneDrive. Ważne jest również to aby czuwać nad pracą uczniów i wspierać ich w chwili zwątpienia czy znużenia jakimś etapem prac.