Wydajemy Gazetę Codzienną (Prezentacja projektu)


  • Kategoria:

    Czytamy

  • Dodano:

    13.08.2015

1) Gdzie i kiedy odbyła się publiczna prezentacja projektu oraz kim byli odbiorcy?

Prezentacja projektu odbyła się w dwóch fazach. Najpierw na forach poszczególnych klas, a nastepnie, już publicznie 3 czerwca w czasie Festynu Szkolnego.

2) Jak przebiegała sama prezentacja? [Jaką rolę odegrali poszczególni uczniowie, a jaką Ty lub inne osoby?]

Wybrane cztery redakcje przygotowały swoje gazety do wglądu przez zainteresowanych uczniów. Ja natomiast krótko omówiłem zarys, cele i realziację całęgo projektu.

3) Jakie narzędzia TIK oraz nowe media (komórki, rzutnik multimedialny, itp.) wykorzystali Twoi uczniowie podczas prezentacji?

Akurat, ze wzgledu na charakter końcowego prduktu wyjątkowo odbyło się bez szerszego wykorzystania technologii TIHK, poza moją prezentacją na temat całego projektu, wykonaną w Programie Power Point.

4) Jak i kiedy podsumowaliście projekt? Jak dokonaliście oceny projektu i prezentacji? Z czego uczniowie są najbardziej zadowoleni?

Pobliczna prezentacja była skierowana raczej do odbiorców zewnętrznych. Natomiast reflaksje nad samym projektem odbyły się w klasach w czasie prezentacji i omawiania gazetek na zakonczenie prac. Uczniowie najbardziej zadowoleni byli z namacalnego owocu swojej pracy, zwłaszcza gdy porównywali go z innymi gazetami i odkrywali unikatowość włansego wyboru. Bo choć 2, czy 3 informacje (np. związane z yborami prezydenckimi) powtarzały się w większości gazet, to zdecydowana większość zawartych tam tekstów była zazwyczaj, w skali całego projektu unikalna. I ten fakt wywoływał największe zadowolenie, a wręcz przekomarzanie się na temat "większej słuszności" swojego wyboru niż kolegów z innych grup.

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Dziłania związane z czytaniem polegały na wyborze, przeczytaniu, zredagowaniu i opisaniu wybanych informacji na potrzeby gazety tworzonej przez grupy. Uczniowie reagowali dość pzoytywnie - ale po przekonaniu ich, że mają swobodę w wyborze dla swojej gazety.

6) Podziel się osobistą refleksją i doświadczeniami z wspierania uczniów podczas publicznej prezentacji projektu. Na co warto zwracać uwagę realizując to zadanie?

Publiczna prezentacja byłą o tyle ciekawa, że mając taki, a nie inny produkt swojej pracy poszczególni uczniowie nie mieli żadnego problemu z jego zaprezentowaniem. T.j. świetnie potrafili wytłumaczyć skąd taki, a nie inny tytuł, wybór tekstów, czy szata graficzna. Na pewno pomogły w tym wcześniejsze prezentacje na forum klas, ale także realna praca włożona w tworzenie gazety.

 

Przy realizacji podobnych projektów zwrócił bym uwagę na przemyślenie odpowednich założeń. Uczniwoie neistety dość kiepsko orientują się dziś jakw ygląda gazeta, jakie ma działy, co można w niej znaleźć i jakie są rodzaje gazet. Dobrze przemyślane, konkretne polecenia powodują duże ułątwienie w podjęciu przez nich pracy. Jest to bowiem typowy projekt, gdzie równie dużo czasu, jak sama praca, wymaga ułożenie jej koncepcji.

 

7) Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją prezentacji projektu (blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem). Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.

Pytanie nieobowiązkowe