Wydajemy Gazetę Codzienną (Realizacja projektu)


  • Kategoria:

    Czytamy

  • Dodano:

    13.08.2015

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Praca została przeprowadzona zgodnie zpierwotnym założeniem, t.j. została rozłożona na trzy kolejne lekcje. Z małym tylko wyjątkiem: w jednej klasie z przyczyn obiektywnych (zajęcia uległy skróceniu, z powodu imprezy oglnoszkolnej) przedłużyłem pracę o jedną godzinę lekcyjną.

 

Zatem praca wyglądała nastepująco:

1. Etap - zapoznanie z instrukcją oraz pomoc uczniom w znalezieniu wiarygodnych portali informacyjnych, w których poszukają interesujące ich informacje.

O ile instrukcja nie budziła większego problemu, to wiele pracy wymagało wskazanie uczniom odpowiednich potralii informacyjnych. Okazało się, że spora część z nich ma problem z odpowiednią identyfikacją, czy dana strona-portal ma charakter informacyjny, czy jednak np. plotkarski, czy towarzyski.

2. Etap - selekcja przez uczniów informacji zgodnych z zaleceniami z instrukcji.

Ta praca wymagała najwięcej mojego zaangazowania, gdyż praktycznie w każdej grupie oczekiwano ode mnie akceptacji czy dany "news" się nadaje do gazety, czy nie. W wieskzości wypadków udało mi się ostatecznie przekonać uczniów by sami podejmowali dezycję, choć w kilku grupach pomoc była jednak nieodzowna.

3. Etap - wybór i redakcja wybranych materiałów. Ten etap był dość prosty. Majac już zamknietą listę informacji, które można wykorzystać, poszczególne bez większych problemów wybierały "do druku" te dla nich najciekawsze. Uczniowie wykazali też ogromną inwencję w przeredagowaniu informacji na potrzeby włąsnych gazet. Intrygujące w sumie ejst, że nie mieli wieskzych problemów w ich skracaniu i wyłąpywaniu najważniejszych rzeczy.

4. Etap - zredagowanie gazety. Ten etap wymagał od uczniów sporo zdolności praktycznych, związanych z pisaniem redagowaniem i ysowaniem. Dzieki jednak dobrze wykonanej pracy przy podziale na grupy, gdzie mocno zaznaczyłem konieczność takich umiejętności w większości klas poszczególne grupy zrealizowały ten etap dość zadawalająco.

5. Prezentacja gazet na forum klas.

Pod koniec trzeciej lekcji zebrałem wszystkie gazety (w sumie 21 sztuk) i na koeljnych zajęciach w poszczególnych klasach prezentowałem wszystkie prace z danej klasy oraz wybrane przeze mnie gazety z innych klas, omawiając sprawy redakcyjne. Najlepsze 4 prace zostały wywieszone w mojej sali.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Moja rola w tym projekcie była rolą typowo przewodnicko-ekspercką. Samo wyjaśnienie celu i zasad projektu nie zamykało sprawy, gdyż , zwłaszcza na etapie selekcji źrodeł, uczniowie wymagali ciągłego utwierdzanie w dokonanym wyborze. Incydentalnie także musiałem mocno pomagać przy redagowaniu gazety.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Uczniowie musieli przeczytać po klikanaście newsów w kilku wybranych portalach internetowych by wybrać z nich materiały na potrzeby swojej gazety. Dla większości z nich było to nowe doświadczenie gdyż na codzień nie przeglądają internetu pod kątem zdobycia wiedzy o wydarzeniach w kraju, czy na świecie i zazwyczaj ograniczają się albo do treści przekazanych im przez innych, albo jedynie do tych nagłasnianych medialnie.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Najważniejszą rzeczą, którą uczniowie wynieśli z tego projektu była umiejętność rozróżniania portali informacyjnych oraz wyszukiwania w nich konkretnych źródeł. Ważnym też, dla znacznej częsci z nich, okazało się pokazanie, że większość tradycyjnych czasopism i gazet ma swoje portale w internecie i jest tu duża łączność, pomiędzy pismami paierowymi a internetem.

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Projekt był bardzo ciekawy poznawczo, ale wymagający też pewnej znajomości uczniów. Po jego relaizacji wydaje mi się, że niestety szóstokalsisci nie mają rzetelnej wiedzy na temat wiarygodnych i sprawdoznych źródeł informacji codziennej. Wszycy znają wikipedię, ale szukanie informacji, kóre z powodów obietkywnych na wikipedii i podobnych portalach nie są obecne stanowiło już dla nich wyzwanie.