Ja przed kamerą... (UFoN - Lekcja z kamerą)


  • Kategoria:

    Inne

  • Dodano:

    26.08.2015

1) Kiedy odbyły się zajęcia z wystąpieniami uczniów i jak wyglądały przygotowania?

Podczas cotygodniowej lekcji informatyki na początku kwietnia...

2) Jak przebiegały same zajęcia? Jak uczniowie radzili sobie ze stresem oraz prezentacją?

Stres był czynnikiem bardzo istotnym. Wszyscy uczniowie odczuwali duży stres powodowany nie tylko prezentacją na forum klasy i przed nauczycielem, ale przede wszystkim obecnością kamery. Większość uczniów w trakcie trwania prezentacji coraz bardziej przyzwyczajała się do obecności kamery. Dodatkowo uczniowie podczas prezentacji widzieli, że radzą sobie ze stresem i prezentacja przebiega pomyślnie, zaczynało wierzyć coraz bardziej w swoje umiejętności i możliwości. Troje uczniów,  sparaliżował stres i nie rozpoczęli prezenntacji.... udało się to dopiero po lekcji.

3) Czy uczniowie potrafili udzielać sobie życzliwych informacji zwrotnych? Czy były jakieś trudności? Jeśli tak, to jak udało Wam się je pokonać?

Większość uczniów potrafiła wyciągać konstruktywne wnioski i przedstawiać uwagi dotyczące prezentacji. Znakomicie znajdowali plusy w autoprezentacjavh innych uczniów. Kilkoro uczniów miało problemy z pokazeniem minusów w prezentacjach kolegów. Trudności te zostały przezwycięzone przez wskazanie faktu, że to nie jeest żadne obrażanie kolegi tylko pomaganie mu w jego samorozwoju, w tym, żeby lepiej sobie radził z trudnościami.

4) Jeśli zdecydowałeś się włączyć do zadania działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

5) W jaki sposób udało się dokonać wyboru uczniów, którzy zaprezentują swoje wystąpienia podczas Festiwalu 2.0? Przytocz przynajmniej jeden temat, który wzbudził najwięcej emocji wśród uczniów i opisz, dlaczego.

Dwójka uczniów klasy szóstej było chętnych do wystąpienia na forum klasy, są to uczniowie, którzy już od jakiegoś czasu występują na forum szkoły, zatem nie było to dla nich nic nowego. Sami chętnie zgłosili się do uczastnictwa. Dodatkową dwójkę uczniów trzeba było zmotywować dodatkowymi ocenami z informatyki oraz ukazaniem im ich mocnych stron oraz plusów ich prezentacji.

6) Podziel się własną refleksją. [Co dla Ciebie było najważniejsze? Co okazało się trudne lub zaskakujące? Jakie masz wskazówki dla naśladowców?]

Duża część uczniów była bardzo zestresowana obecnością kamery. Część została wręcz tym faktem sprawliżowana. Moje spostrzeżenie i jednocześnie rada dla innych nauczycieli jest taka by uczniów przez dłuższy czaas i stopniowo przyzwyczajać do pracy z kamerą. Poprawi to znacząco efekty autoprezentacji.

7) Opis postaraj się uzupełnić o linki do blogów z opisem lekcji, a także o materiały do lekcji oraz efekty pracy w postaci zdjęć, filmów, prezentacji.

Pytanie nieobowiązkowe