Prawa autorskie - czy umiem je respektować? (Odwrócona lekcja - zadanie I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Czytamy

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    12.07.2015

1) Czego dotyczyła lekcja - jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Zauważyłam, że młodzież na zajęciach tworząc prezentacje czy pisząc referaty albo wcale nie zwraca uwagi na bibliografię, albo błędnie opisuje źródła internetowe. Często wyszukują grafikę w Internecie i jedynie podają link, uważając, że zrobili co trzeba. To zainspirowało mnie do przeprowadzenia zajęć związanych z prawami autorskimi.

Zaproponowałam tę lekcję uczniom drugiej klasy liceum w ramach zajęć z przyrody, które często opierają się na pracy projektowej, gdzie należy poprawnie opisywać źródła. W tym czasie omawialiśmy zagadnienia z bloku tematycznego: Sport. Połączyłam więc te zagadnienia.

2) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik]

Na lekcji poprzedzającej wyjaśniłam uczniom na czym polega metoda „odwróconej lekcji”. Odwracamy kolejność czynności: uczniowie przygotowują się samodzielnie, a następnie na lekcji przystąpimy do rzeczowej dyskusji i rozwiązywania zadań. Chciałam w ten sposób zwrócić im uwagę na konieczność wykonania instrukcji. Następnie zebrałam od uczniów adresy email założone w serwisie gmail. Osoby, które nie posiadały takiego konta od razu je założyły. Poinformowałam, że prześlę im wiadomość z instrukcją.

Instrukcja:

Witam serdecznie, na kolejnych zajęciach zajmiemy się problemem respektowania praw autorskich. W tym celu proszę, abyś wykonał następujące polecenia:

  1. Zapoznaj się z materiałami:

http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SZK20/davBinary/poradnik_netograficzny_szk2.0.pdf

http://www.aptus.pl/www/porady/prawo_autorskie.php

2.     Napisz notatkę w postaci punktów, mapy myśli itp., którą wykorzystasz na zajęciach.

3.     Zapoznaj się z treścią artykułu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport, a następnie postaraj się właściwie opisać źródło tekstu jaki znajduje się pod tym adresem.

4.     Postaraj się właściwie opisać grafikę jaką znajdziesz pod tym adresem:

https://www.flickr.com/photos/bruce_mcadam/295346798/

5.     Zastanów się jaka dyscyplina sportowa interesuje Cię najbardziej.

Na przygotowanie się masz tydzień czasu. Wierzę, że sobie poradzisz.

W razie wątpliwości służę pomocą. Zapraszam do kontaktu email’owego.

Życzę owocnej pracy. Dorota Stodolska

3) Jakie materiały poleciłeś lub przekazałeś uczniom do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

Uczniowie otrzymali instrukcję, w której poprosiłam o zapoznanie się z materiałami:

a)      Marcin Grudzień, Netografia w szkole, czyli koniec „źródło:Internet”, data ostatnich odwiedzin: 20.03.2015, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/SZK20/davBinary/poradnik_netograficzny_szk2.0.pdf

b)      Apltus.pl, Ochrona prawa autorskiego w Internecie, data ostatnich odwiedzin: 20.03.2015r, http://www.aptus.pl/www/porady/prawo_autorskie.php

c)      Wikipedia, Sport, data ostatnich odwiedzin: 21.03.2015, https://pl.wikipedia.org/wiki/Sport

d)     Bruce McAdam, New Bike!, www.flickr.com, CC BY-NC-ND 2.0

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”, instrukcje do ćwiczeń oraz karty zadań]

Zajęcia odbyły się w pracowni komputerowej i rozpoczęliśmy je od sprawdzenia, czy uczniom udało się właściwie opisać wskazane przeze mnie przykłady. Okazało się, że wszyscy wykonali zadanie bezbłędnie.

Następnie każdy wypowiadał się jaka dyscyplina sportowa interesuje go najbardziej. W ten sposób samoistnie stworzyły się grupy dwu-, trzy- a nawet czteroosobowe, których połączyła wybrana dyscyplina sportowa. Każda grupa zalogowała się na pocztę gmail i otworzyła kolejną wiadomość jaką im wysłałam. Zaczęli tworzyć prezentację multimedialną w chmurze.

Każda grupa miała do dyspozycji dwa slajdy. Zadaniem było zaprezentowanie najsłynniejszego w tej dyscyplinie sportowca lub zespół. Należało dodać teksty i zdjęcia, ale wszystkie poprawnie opisać. Wówczas wywiązała się dyskusja, gdzie najlepiej poszukiwać grafiki. W ten sposób stworzyliśmy listę:

https://www.flickr.com/,

https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page,

http://morguefile.com/,

http://www.freedigitalphotos.net/,

https://www.google.pl/advanced_image_search.

To znacznie ułatwiło uczniom pracę. Ja z kolei podczas zajęć mogłam na bieżąco śledzić w chmurze pracę uczniów i komentować ukierunkowując ich pracę.

Na kolejnej lekcji uczniowie prezentowali prezentację na forum klasy. Po każdym wystąpieniu weryfikowaliśmy poprawność opisów. Niestety kilku osobom zdarzyło się dokonać błędnych wpisów. Człowiek uczy się również na błędach, dlatego cieczy mnie, że owe błędy już w chwili prezentacji wyłapali sami twórcy slajdu.

Następnie podsumowaliśmy zajęcia zwracając uwagę na konieczność właściwego opisywania źródeł a uczniowie zostali nagrodzeni ocenami.

5) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Tak. Starałam się aby i podczas tej lekcji uczniowie zrealizowali zadania związane z czytaniem i odkrywaniem.

Uczniowie czytali przekazane przeze mnie materiały oraz poszukiwali informacji w sieci dotyczącej sportowców. Odkryli natomiast jak ważne jest przestrzeganie praw autorskich, jak należy to poprawnie robić oraz poznali ciekawostki z życia swoich idoli sportowych.

6) Zacytuj kilka refleksji/ wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

Uczniowie wypowiadali się pozytywnie:

„Kiedy powtórzymy takie zajęcia?”

„Bardzo mi się podobała taka nauka.”

„Jak ten czas szybko zleciał. To były fajne zajęcia.”

7) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców?

Uważam, że metoda ma wiele plusów. Uczniowie wiedząc, że pewna wiedza będzie mi niezbędna do pracy na lekcji przygotowują się. Otrzymali konkretny materiał i wytyczne, co też ułatwia im samokształcenie. Wiedzą z jakim materiałem mają się zapoznać, jakie ćwiczenia wykonać. Ważne jest, tak myślę, by nie zarzucać ucznia materiałami, aby cel jaki przed nim się rysuje był możliwy do osiągnięcia.