Chemia wokół nas. (Odwrócona lekcja - zadanie III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    12.07.2015

1) Czego dotyczyła lekcja - jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Moja kolejna „odwrócona lekcja” była dość nietypowa. Zgłosili się do mnie uczniowie klasy maturalnej, którzy zgodnie z podstawą programową uczęszczali na zajęcia z biologii w zakresie rozszerzonym, a dodatkowo na zajęcia „Chemia laboratorium”. Wyrazili oni potrzebę przećwiczenia umiejętności pisania równań reakcji oraz identyfikowania związków występujących w przyrodzie. W takiej sytuacji umówiliśmy się na spotkanie składające się z dwóch godzin lekcyjnych.

Postanowiłam więc wykorzystać tę formę pracy, aby bazując na samokształceniu ucznia, wykorzystać do maksimum czas lekcyjny na ćwiczenia.

Dlatego też skupiłam się na:

a)      doskonaleniu umiejętności pisania równań reakcji,

b)      wykorzystaniu narzędzi TIK do nauki chemii,

c)      wzbogaceniu wiedzy uczniów na temat związków chemicznych występujących w przyrodzie i ich właściwości.

2) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik]

Na spotkaniu wstępnym przedstawiałam uczniom na czym polega metoda „odwróconej lekcji”, że odwracamy kolejność czynności: uczniowie przygotowują się samodzielnie, a następnie na lekcji przystąpimy do rzeczowej dyskusji i rozwiązywania zadań. Była to dla uczniów nowa forma pracy. Byli wręcz zdziwieni. Przyszli po pomoc, a ja radzę im uczyć się samodzielnie. Musiałam rozwinąć nieco zasady jakimi rządzi się ta metoda. Te wyjaśnienia zmobilizowały ich do działania i uświadomiły potrzebę wcześniejszego przygotowania się do zajęć. Zebrałam adresy email zainteresowanych uczniów i ustaliliśmy termin spotkania.

Instrukcja:

Witam serdecznie, na zajęciach będziemy doskonalić umiejętność pisania równań reakcji i poznamy bliżej kilka związków chemicznych, z którymi spotykasz się w życiu codziennym.

W tym celu proszę wykonać polecenia:

1. Zapoznaj się z następującym materiałem:

http://e-chemia.cba.pl/?page_id=373

2. Obejrzyj filmy:

https://www.youtube.com/watch?v=EcFlDHpeIfE

https://www.youtube.com/watch?v=cDYaM5DDVJ0

https://www.youtube.com/user/BazyWiedzyCOM/vi

3. Po obejrzeniu każdego z filmów zapisz obserwacje.

4. Z pomocą pierwszego materiału spróbuj ułożyć odpowiednie równanie reakcji chemicznych do każdego filmu.

5. Zapoznaj się z instrukcją w załączniku i wykonaj polecenie.

6. Za zakończenie rozejrzyj się wokół i wykonaj telefonem co najmniej dwa zdjęcia substancji chemicznych, które będą stanowić zagadkę dla Twoich kolegów i koleżanek z grupy.

Na przygotowanie się masz dwa tygodnie czasu. Wierzę, że sobie poradzisz.

W razie wątpliwości służę pomocą. Zapraszam do kontaktu email’owego.

Życzę owocnej pracy. Dorota Stodolska

3) Jakie materiały poleciłeś lub przekazałeś uczniom do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

Uczniowie otrzymali instrukcję, w której poprosiłam o zapoznanie się z materiałami:

a)      E-chemia – darmowy podręcznik online do chemii, Metody otrzymywania soli – teoria, data ostatnich odwiedzin: 1.02.2015, http://e-chemia.cba.pl/?page_id=373

b)      BazyWiedzyCOM, Metody otrzymywania soli. Reakcja kwasu z metalem., serwis Youtube, data ostatnich odwiedzin: 31.01.2015, https://www.youtube.com/watch?v=EcFlDHpeIfE

c)      BazyWiedzyCOM, Otrzymywanie soli. Reakcja soli z kwasem., serwis Youtube, data ostatnich odwiedzin: 31.01.2015, https://www.youtube.com/watch?v=cDYaM5DDVJ0

d)     BazyWiedzyCOM, Reakcja miedzi z kwasem azotowym (V)., serwis Youtube, data ostatnich odwiedzin: 31.01.2015, https://www.youtube.com/user/BazyWiedzyCOM/vi

oraz instrukcją w załączniku (załącznik1).

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”, instrukcje do ćwiczeń oraz karty zadań]

Zajęcia rozpoczęliśmy od dyskusji. Zapytałam czy uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na podaniu obserwacji do eksperymentów. Tutaj nikt nie miał trudności. Uczniowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Wówczas omówiliśmy wnioski, czyli jak idzie uczniom pisanie równań reakcji z wykorzystaniem materiału pomocniczego. I o dziwo, tutaj też nie było większego problemu. Uczniowie stwierdzili, że mając odpowiednie wskazówki teoretyczne poprzez analogię poradzili sobie z zadaniem. Postanowiliśmy więc przejść do ćwiczeń. Uczniowie otrzymali kartę pracy (załącznik2) i pracowali w dwuosobowych grupach. Następnie sprawdziliśmy wspólnie efekty pracy. W ramach podsumowania i utrwalenia wiadomości wykonaliśmy dwa eksperymenty, a uczniowie samodzielnie zapisali obserwacje i reakcję chemiczną.

Druga część zajęć dotyczyła związków chemicznych występujących w przyrodzie. Uczniowie przynieśli rozwiązane karty pracy. Świetnie poradzili sobie z poszukiwaniem informacji w sieci. Omówiliśmy właściwości fizyko-chemiczne tychże substancji.

Na koniec odrobina zabawy. Uczniowie pokazywali sobie zdjęcia i wspólnie omawialiśmy przedstawioną tam substancję. Pojawiły się zdjęcia kranu z lejącą się wodą, wielkiego pączka, pasty do zębów, zeszytu itp. Niektóre „zagadki” były trudne. Wówczas korzystaliśmy ze szkolnej sieci wifi i telefonów uczniowskich.

Na pożegnanie zaprezentowałam uczniom ciekawą aplikację Chemik – chemia w pigułce: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.advance.chemik&hl=pl Jednocześnie wyjaśniłam im, że nie powinni stosować tego narzędzia do rozwiązywania zadań, ale sprawdzania swoich rozwiązań i w ten sposób mogą doskonalić swoje umiejętności.

Zajęcia rozpoczęliśmy od dyskusji. Zapytałam czy uczniowie poradzili sobie z zadaniem polegającym na podaniu obserwacji do eksperymentów. Tutaj nikt nie miał trudności. Uczniowie podzielili się swoimi spostrzeżeniami. Wówczas omówiliśmy wnioski, czyli jak idzie uczniom pisanie równań reakcji z wykorzystaniem materiału pomocniczego. I o dziwo, tutaj też nie było większego problemu. Uczniowie stwierdzili, że mając odpowiednie wskazówki teoretyczne poprzez analogię poradzili sobie z zadaniem. Postanowiliśmy więc przejść do ćwiczeń. Uczniowie otrzymali kartę pracy (załącznik2) i pracowali w dwuosobowych grupach. Następnie sprawdziliśmy wspólnie efekty pracy.

Druga część zajęć dotyczyła związków chemicznych występujących w przyrodzie. Uczniowie przynieśli rozwiązane karty pracy. Świetnie poradzili sobie z poszukiwaniem informacji w sieci. Omówiliśmy właściwości fizyko-chemiczne tychże substancji.

Na koniec odrobina zabawy. Uczniowie pokazywali sobie zdjęcia i wspólnie omawialiśmy przedstawioną tam substancję. Pojawiły się zdjęcia kranu z lejącą się wodą, wielkiego pączka, pasty do zębów, zeszytu itp. Niektóre „zagadki” były trudne. Wówczas korzystaliśmy ze szkolnej sieci wifi i telefonów uczniowskich.

Na pożegnanie zaprezentowałam uczniom ciekawą aplikację Chemik – chemia w pigułce: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bk.advance.chemik&hl=pl Jednocześnie wyjaśniłam im, że nie powinni stosować tego narzędzia do rozwiązywania zadań, ale sprawdzania swoich rozwiązań i w ten sposób mogą doskonalić swoje umiejętności.

5) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Tak, realizowałam zadania związane zarówno z czytaniem jak i odkrywaniem. W ramach tych zajęć uczniowie nauczyli się czytać ze zrozumieniem, a w oparciu o materiał teoretyczny rozwiązywać zadania praktyczne. Ponad to odkryli, że chemia jest wokół nas.

6) Zacytuj kilka refleksji/ wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

Uczniowie wypowiadali się pozytywnie:

„Niesamowite – to takie proste.”

„To kiedy kolejne zajęcia?”

„Nie wiedziałam, że tyle związków chemicznych kryje się wokół, a każdy z nich ma tak odmienne właściwości.”

"Fajna aplikacja, z pewnością będę z niej korzystać."

7) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców? [Podziel się refleksją dotyczącą zastosowania tej formy pracy kolejny raz z uczniami. Czy dostrzegasz jakąś różnicę?]

W tym przypadku minusów brak, bo to sami uczniowie wykazali chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. W tym przypadku uczniowie nauczycieli się jak wykorzystywać materiały teoretyczne do rozwiązywania zadań praktycznych. Wystarczą chęci, odpowiednia ilość czasu i odrobina wsparcia w grupie, a można podołać nawet trudnemu zadaniu.

W tym przypadku minusów brak, bo to sami uczniowie wykazali chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych. W tym przypadku uczniowie nauczycieli się jak wykorzystywać materiały teoretyczne do rozwiązywania zadań praktycznych. Wystarczą chęci, odpowiednia ilość czasu i odrobina wsparcia w grupie, a można podołać nawet trudnemu zadaniu.

8) Opisz, na co zwrócili uwagę uczniowie podczas omawiania strategii uczenia się. Jakie sposoby podczas samodzielnego zdobywania wiedzy były dla nich najskuteczniejsze?

Myślę, że najistotniejsze dla uczniów okazało się uczenie w tempie dostosowanym do ich chęci i możliwości. Mogli zapoznać się z materiałem w dowolnym momencie, wykonać zadanie od razu lub podzielić sobie pracę, wrócić do materiału i powtórnie się z nim zapoznać. Do tego zawsze podczas „odwróconych lekcji” staram się tak układać tok lekcji, tak aby pracowali w grupach. W ten sposób czują się pewniej i wspierając się podczas weryfikacji wiedzy zgromadzonej samodzielnie aktywniej uczestniczą w zajęciach.

9) W jakiej formie zaprezentujecie podczas szkolnych Targów 2.0 zebrane informacje na temat różnych stylów i strategii uczenia się?

Na Targach 2.0 zaprezentujemy kilka doświadczeń chemicznych, które uczniowie wykonali na zajęciach: właściwości wody pitnej, ciecz nienewtonoska, znaczenie wody dla organizmów żywych, napięcie powierzchniowe wody czy efekt cieplarniany. Przygotujemy też krzyżówki dotyczące ochrony środowiska.