Na Kaszubach (Odwrócona lekcja - zadanie III)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Inne

  • Dodano:

    30.06.2015

1) Czego dotyczyła lekcja - jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Głównym celem lekcji było pokazanie dzieciom piękna Kaszub, zaprezentowanie tradycji i kultury regionu.

2) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik]

Rozpoczęliśmy nowy cykl związany z przygotowaniem do wakacji. Region kaszubski miał być propozycją miejsca na spędzenie wakacji, a przed wyjazdem powinniśmy poznać region, w którym spędzimy wolny czas. Grupy zostały wyodrębnione w drodze losowania. Każda z grup wyznaczyła swojego lidera,  następnie otrzymała zadania do przygotowania.

- grupa I miała przygotować informacje, gdzie na mapie Polski znajdują się Kaszuby, jaki jest krajobraz Kaszub, korzystając z podanych stron Internetowych

- grupa II informacje na temat, jak wygląda tradycyjny strój  i haft kaszubski oraz miała przedstawić nazwy elementów tradycyjnego stroju w języku kaszubskim

- III grupa  przygotowała informacje, jakie są tradycyjne potrawy kaszubskie?

3) Jakie materiały poleciłeś lub przekazałeś uczniom do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

 

Mapa fizyczna Polski

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszuby

http://www.polalech.pl/kaszubski-opis.htm

http://www.na-kaszuby.pl/Kuchnia_kaszubska.html

http://poszukiwaczesmaku.pl/smaki-regionow/smaki-regionow-kuchnia-kaszubska

 Data dostępu do podanych linków to 10-11.06.2015r

,,Kaszuby – przewodnik turystyczny” Jarosław Ellwart

 

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”, instrukcje do ćwiczeń oraz karty zadań]

 

1. Podanie celów lekcji.

2. Wypowiedzi uczniów na temat Kaszub i  kultury kaszubskiej na podstawie  informacji zebranych przez dzieci z różnych źródeł.

3. Prezentowanie przez poszczególne grupy przygotowanych wiadomości: wykorzystanie laptopa z dostępem do Internetu i  tablicy multimedialnej, mapy Polski, notatek, fotografii i encyklopedii.

4. Wysłuchanie kaszubskiego abecadła, próba wskazywania odpowiednich obrazków w czasie śpiewu. Sprawdzenie tłumaczenia tekstu pieśni.

https://www.youtube.com/watch?v=K6Edk9EfaL4

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaszubskie_nuty

Data dostępu do podanych linków to 10-11.06.2015r

5. Kolorowanie tradycyjnego haftu kaszubskiego.

6. Opisywanie stroju kaszubskiego- notatka w zeszycie.

7. Podsumowaniem zajęć był kwiz wiedzy o Kaszubach. Dzieci w grupach odpowiadały na pytania dotyczące regionu i gwary. Grupa, która pierwsza zgłosiła gotowość i odpowiedziała poprawnie otrzymywała 2 punkty, jeśli dzieci korzystały z podpowiedzi 1punkt. Grupa, która zdobyła najwięcej punktów wygrywała i była nagrodzona brawami.

Przykładowe pytania:

- Gdzie na mapie leżą Kaszuby?

- Podaj nazwę najwyższego wzniesienia na Kaszubach?

- Co to jest rolmops?

- Co to jest ajntopf?

- Co to jest złotnica ?

- Co to jest węps?

- Kto nosi buksy? 

8. Podsumowanie zajęć. Jak się czuję po dzisiejszych zajęciach? Co podobało mi się najbardziej?

5) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Dzieci samodzielnie poszukiwały i czytały potrzebne informacje w Internecie i przewodniku po regionie.

6) Zacytuj kilka refleksji/ wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

Dzieciom podobały się zajęcia, były bardziej zaangażowane i aktywne podczas pracy. Jak zwykle dużo frajdy sprawił uczniom kwiz, podczas zabawy grupy rywalizowały ze sobą, a przy okazji wszyscy utrwalili zdobytą wiedzę.

- Dzieci dyskutowały, kto był lepszy i wykazał się większą wiedzą, ale też refleksem zgłaszając się do odpowiedzi.

- Fajnie jest, jak my prowadzimy lekcję.

- Kiedy będą znowu takie zajęcia?

7) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców? [Podziel się refleksją dotyczącą zastosowania tej formy pracy kolejny raz z uczniami. Czy dostrzegasz jakąś różnicę?]

 

Forma odwróconej lekcji, jest metodą ciekawą i atrakcyjną dla uczniów. Uczniowie efektywniej się uczą i są bardziej zainteresowani.

8) Opisz, na co zwrócili uwagę uczniowie podczas omawiania strategii uczenia się. Jakie sposoby podczas samodzielnego zdobywania wiedzy były dla nich najskuteczniejsze?

Dzieci mówiły, że samodzielne uczenie sprawia im dużą przyjemność, czują się ,,ważniejsi", bo są odpowiedzialni za przygotowanie określonych zadań. Lubią szukać informacji w Internecie, bo to jest ciekawsze, niż uczyć się z książek. Zwracali też uwagę, że mogą ogladać kolorowe fotografie i filmiki. Zainteresowanie zdobywaniem wiedzy powoduje, że szybciej sie uczą i zapamiętują nowe wiadomości.

9) W jakiej formie zaprezentujecie podczas szkolnego Festiwalu 2.0 zebrane informacje na temat różnych stylów i strategii uczenia się?

Na szkolnym festiwalu pokażemy przygotowaną prezentację multimedialną ilustrujacą naszą pracę w roku szkolnym.