Poznajemy zasoby i możliwości multimedialne szkoły (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Spacer edukacyjny TIK

  • Dodano:

    20.05.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Wybraliśmy zadanie "Spacer edukacyjny TIK", które zatytulowaliśmy "Poznajemy zasoby i możliwości multimedialne szkoły" aby zaktywizować wszystkich nauczycieli do wykorzystywania sprzętu, w który wyposażona jest nasza placówka. Zgodnie z planem na Radzie Pedagogicznej w styczniu poinformowaliśmy nauczycieli o planowanym zadaniu, jego  przebiegu oraz oczekiwanych efektach. Przedstawiliśmy 5 Liderów, którzy zdecydowali się prowadzić lekcje otwarte dla chętnych nauczycieli.  Nauczyciele, dla których praca z nowoczesnycm sprzętem jest problemem, zostali zobligowani do uczestnictwa w lekcjach otwartych i wyznaczono dla nich opiekunów, którymi zostali Liderzy. Uzgodniono, że w miesiącach luty, marzec będą odbywać sie raz w tygodniu lekcje otwarte. 90% zaplanowanych lekcji odbyło sie zgodnie z harmonogramem pozostałe zrealizowano w I połowie  kwietnia.  Po kazdej lekcji odbywały sie spotkania, na ktorych omawiano przebieg zajęć, sposoby wykorzystania sprzętu TIK oraz dyskutowano nad innymi mozliwosciami pracy z nowoczesnymi technikami. 19 kwietnia odbyło się spotkanie Liderów z wszystkimi  nauczycielami, którzy uczestniczyli w zajęciach i uzgodniono harmonogram lekcji, które będą prowadzic nauczyciele, którzy do tej pory z rezerwą podchodzili do nowoczesnego sprzętu. Ostatnia lekcja odbyła sie 15.05. Po każdej lekcji odbywało sie jej omawianie.  W dniu wczorajszym - 19 maja zorganizowalismy spotkanie podsumowujace, na którym stwierdziliśmy, że dobrze zaplanowalismy harmonogram i omówilismy efekty naszej wspólnej pracy.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Udało się zachęcic  przekonać nauczycieli do  wykorzystywania podczas zajęć sprzętu multimedialnego, w który nasza szkoła jest wyposażona. Nauczyciele poznali możliwości jakie TIK daje w procesie nauczania, sposoby wykorzystywania, a przede wszystkim zrozumieli, że jest to nieodłączny element współczesnej edukacji. Aby uczyc dzieci i młodzież nauczyciel musi iść z duchem czasu. Podczas obserwacji  lekcji, które  prowadzili ci nauczycile, którzy nie byli przekonani do wykorzystywania  TIK podczas zajęć, można stwierdzić, że w naszej placwce nowoczesny sprzęt multimedialny bedzie w pełnu wykorzystywany w procesie edukacji.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Nasz harmonogram sie sprawdził, założone cele zostały osiągnięte. Nauczyciele, którzy uczestniczyli w zadaniu są zadowoleni.

Początkowo dało sie wyczuc niezadowolenie z powodu zobligowania niektórych do uczestnictwa, jednak uważam, że to była jedyna forma aby właśnie Ci nauczyciele wzięli udział w zadaniu.  Ważne bylo podejście Liderów, którzy w przyjaznej atmosferze pełnili role opiekunów.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Założone cele zostały osiągnięte, wszyscy nauczyciele potrafią i korzystają podczas zajęć z TIK wykorzystując w tym celu nowoczesny sprzęt. Sprawdzilismy to podczas obserwowanych zajęć, nie tylko tych zaplanowanych ale również innych obserwacji. Również podczas rozmów z uczniami i rodzicami potwierdza sie fakt, że nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie w swojej codziennej pracy.

W przyszłym roku szkolnym zamierzamy kontynuować lekcje otwarte i wzajemna pomoc w zakresie wykorzystywania TIK w procesie nauczania.

Uczestnicy zadania są bardzo zadowoleni z przebiegu oraz efektów. Liderzy, gdyz przyczynili się do podniesienia jakości pracy szkoły poprzez przygotowanie nauczycieli do pracy z TIK, pozostali, gdyz podnieśli swoje umiejetności w tym zakresie.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Jak napoisałam wyżej zamierzamy kontynuować tego typu lekcje w szkole.

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Uczestnicy zadania są bardzo zadowoleni z przebiegu oraz efektów. Liderzy, gdyz przyczynili się do podniesienia jakości pracy szkoły poprzez przygotowanie nauczycieli do pracy z TIK, pozostali, gdyz podnieśli swoje umiejętności w tym zakresie.