"Czytamy i odkrywamy w klasie III b" (Planowanie projektu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Czytamy

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    19.11.2014

1) Z kim zrealizujesz projekt? [Opisz, z jaką grupą uczniów zrealizujesz działanie. Jeśli planujesz realizować projekt z innym nauczycielem lub nauczycielami, napisz z kim i kto z Was będzie odpowiadał za jakie działania]

     Projekt „Czytamy i odkrywamy w klasie III b” będą realizowali uczniowie z klasy III b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Nowych Skalmierzycach. Klasa III b liczy 21 uczniów, w tym 12 dziewczynek i 9 chłopców. Część początkowych działań będzie realizowana wspólnie z całą klasą. Pozostałe działania będą wykonywane w 3 zespołach uczniów.

2) Czego dotyczy projekt - jakie jest główne zagadnienie problemowe, którym będą zajmować się uczniowie? [Pamiętaj by jego temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

     Projekt będzie dotyczył czytania i odkrywania zgodnie z rekomendacją Szkoły z Klasą 2.0. „Czytamy i odkrywamy w klasie III b” to działania nauczyciela i uczniów dotyczące: historii powstania i rozwoju pisma oraz książki, ewolucji książki, budowy książki, ulubionych książek, biblioteki, regulaminu czytelnika i korzystania z biblioteki, pracy bibliotekarzy, przeprowadzania prostych wywiadów, czytania bajek, lektur, książek, także czytania ze zrozumieniem, programowania, odkrywania programu Scratch, wykonywania ilustracji plastycznych oraz we wspomnianym programie komputerowym.

3) Czego podczas realizacji projektu mają nauczyć się uczniowie? Podaj najważniejsze cele.

 

     Podczas realizacji Projektu edukacyjnego „Czytamy i odkrywamy w klasie III b” uczniowie:

-poznają historię i rozwój pisma oraz książki,

-będą potrafili powiązać ze sobą fakty cywilizacyjne,

-ugruntują wiedzę na temat znaczenia dla ludzkości pisma i książki,

-poznają budowę książki,

-będą czytali głośno, poprawnie, z odpowiednim tempem i intonacją dla innych dzieci, a także ze zrozumieniem,

-samodzielnie napiszą zakończenie lektury,

-wykonają ilustracje plastyczne do ulubionych lektur, książek oraz ilustracje w programie Scratch,

-wyjaśnią pojęcie plagiatu oraz szkodliwość plagiatu,

-będą przestrzegali regulaminu biblioteki klasowej, szkolnej oraz publicznej,

-poznają historię i zobaczą Pomnik Książki,

-będą potrafili w szerszym zakresie korzystać z różnych źródeł informacji: czasopism, Internetu, biblioteki, czytelni,

-wykorzystają TIK do celów edukacyjnych.

   

4) Co planujecie zrobić i jak wygląda harmonogram działań uczniów? [Wstaw tabelę lub opisz dokładnie kolejne etapy, terminy, osoby odpowiedzialne i zasady monitorowania pracy]

     Harmonogram działań przedstawia się następująco:

Zespół

Działania

Termin

Osoby

odpowiedzialne

Monitorowanie

pracy

I, II, III

1.Realizacja cyklu zajęć „Książka w życiu pomaga”.

2.Poznanie historii i rozwoju pisma oraz książki.

3.Czytanie ze zrozumieniem.

4.Samodzielne pisanie zakończenia lektury.

5.Wykonanie prac plastycznych inspirowanych lekturą, książką.

6.Zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

7.Wspólna wizyta uczniów w bibliotece szkolnej i wycieczka do biblioteki publicznej w Nowych Skalmierzycach.

8.Wycieczka do Kalisza pod Pomnik Książki.

9.Zorganizowanie wystawy prac pisemnych i plastycznych uczniów.

10.Wykonanie prezentacji multimedialnej dokumentującej Projekt edukacyjny „Czytamy i odkrywamy w klasie III b”.

 

XI

XI

XI/XII

XI

XI/XII

XI

XI/XII

 

XII

XII

XII

Nauczyciel

Uczniowie

Liderzy zespołów

Współpraca z rodzicami

Uczniowie

Nauczyciel

I

1.Przygotowanie pytań i kart do wywiadu.

2.Przeprowadzenie wywiadu z koleżankami i kolegami.

3.Wykonanie zestawienia ulubionych książek i przygotowanie wystawy.

 

XI

XI

XII

Lider zespołu

Uczniowie

Uczniowie

Nauczyciel

II

1.Wstępna rozmowa z wychowawcami klas I i wybór tekstów do czytania.

2.Przygotowanie do czytania z podziałem na role, podział ról, próbne czytanie tekstów.

3.Czytanie dzieci – dzieciom wybranych tekstów.

 

XI

XI/XII

XII

Uczniowie

Lider zespołu

Uczniowie

Nauczyciel

III

1.Odkrywanie – zapoznanie z programem Scratch.

2.Czytanie instrukcji związanych z oprogramowaniem.

3.Programowanie ilustracji do ulubionych książek w Scratchu.

 

XI

XI/XII

XII

Nauczyciel

Lider zespołu

Uczniowie

Uczniowie

Nauczyciel

5) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym będą polegały i jak będą przebiegały.

     W projekcie zostaną przeprowadzone działania związane zarówno z czytaniem, jak i odkrywaniem.

6) Jakie aplikacje/narzędzia TIK planujecie wykorzystać i dlaczego? [Jakiej pomocy potrzebują uczniowie, by móc ich użyć?]

    

     Planujemy wykorzystanie następujących aplikacji/narzędzi TIK: laptopy, komputery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe z funkcją nagrywania, projektor, drukarka, płyty CD, DVD, pendrive, Internet, Word, Paint, Scratch, Power Point, w miarę możliwości tablica multimedialna. Posłużą one do poszukiwania informacji, gromadzenia i przetwarzania materiałów, zapisywania zgromadzonych ilustracji i zdjęć, oglądania i prezentowania efektów końcowych.

     Uczniowie dość sprawnie posługują się komputerem, telefonami komórkowymi, aparatem fotograficznym, ale, jeśli napotkają na trudności, albo będą potrzebowali pomocy, to chętnie im podpowiem i pomogę. Myślę też, że przy wykonywaniu zadań w domu taką samą pomoc otrzymają od starszego rodzeństwa lub od rodziców.

7) Jakie kryteria i formy oceny projektu przyjęliście lub dlaczego zrezygnowaliście z oceny pracy uczniów?

    

     W miesiącu styczniu odbędzie się podsumowanie udziału uczniów w projekcie edukacyjnym. Wstępnie dokonam tego z liderami poszczególnych zespołów. Mam nadzieję, że wszystkie zespoły i wszyscy uczniowie wykażą się ogromną wiedzą, będą potrafili doskonale czytać, odkrywać, gromadzić i  prezentować swoje działania i prace.

     Następnie uczniowie wykonają ankietę ewaluacyjną oraz podsumują udział w projekcie za pomocą narzędzia „Kosz i walizeczka”. Wszyscy uczniowie zostaną odpowiednio nagrodzeni /pochwały, naklejki, buźki, oceny punktowe, dyplomy/.