Mobilni nauczyciele - Mądrzy nauczyciele (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Nasi e-nauczyciele

  • Dodano:

    13.07.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

W tym roku postanowiliśmy zrealizować zadanie dotyczące wykorzystywania nowoczesnych technologii - przede wszystkim iPadów w pracy dydaktycznej. Wszystkie zadania zrealizowaliśmy zgodnie z harmonogramem, jednak podczas realizacji kolejnych etapów, odkrywaliśmy nowe obszary w tej dziedzinie, którymi należało się zająć. Przeprowadziliśmy wszystkie zaplanowane szkolenia, dodatkow odwiedzaliśmy szkoły, które mają większe doświadczenie w pracy z nowoczesnymi technologiami, jednak zawsze pojawiało się jakieś "ALE". "ALE", które nie blokowało rozwoju szkoły, lecz które zmuszało do zastanowienia, czy dane rozwiązanie pasuje do specyfiki naszej szkoły, czy wpisuje się w naszą koncepcję. "ALE", które kazało się się zastanowić, czy kładąc nacisk na nowoczesne technologie nie gubimy innych wartości dydaktycznych i wychowawczych.

Tak jak wspomniałam, wszystko przebiegło zgodnie z planem, jednak nie kończyło danego etapu, tylko uświadamiało nam czym jeszcze musimy zająć się w kolejnym roku.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Sprawnie udało się poprawić warunki techniczne w szkole oraz wyposażyć nauczycieli w niezbędny sprzęt. Nauczyciele wzięli udział w dużej liczbie szkoleń i szkolili się wzajemnie. Najbardziej jestem jednak zadowolona, z faktu, że nauczyciele wskazali na potrzebę opracowania warsztatu metodycznego, aby wykorzystanie technologii nie było tylko fajerwerkiem urozmaicającym lekcje, ale przede wszystkim efektywnym narzędziem, które służy dydaktyce, anie ją zasłania. 

Mądrzy nauczyciele - to nauczyciele, którzy nie ulegają fascynacji technologią, tylko dostrzegają potencjał, jaki w niej tkwi w procesie kształcenia i wychowania.

Największym sukcesem jest dyskusja wokół metodyki nauczania w naszej szkole.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Z perspektywy czasu, wiem, że więcej czasu należy poświęcić pracy własnej grona pedagogicznego. Szkolenia znakomicie sprawdzają się w zakresie technicznej obsługi sprzętu, czy funkcjonowania aplikacji edukacyjnych. Warto jednak pamiętać, że nie wszyscy nabywają kompetencji w tym samym tempie. Niektórzy nudzili się na kolejnych szkoleniach, bo świat cyfrowy jest ich codziennością, inni potrzebowali więcej czasu. Obowiązkiem dyrektora jest wspierać każdego nauczyciela, tak by nie powodować frustracji grona. Danie czasu na rozwój jest najważniejsze. Liderzy mogą działać szybciej, w swoim tempie, pomagając innym, ale potrzeba uważności na osoby, które chcą zrozumieć, zobaczyć, oswoić technologię w szkole.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

W pierwszym semestrze wyznaczyłam sobie następujące cele:

1.Stworzenie kultury podnoszenia swoich kompetencji w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii przez nauczycieli.

2. Stworzenie kultury wymiany dobrych praktyk i węwnątrzszkolnego doskonalenia.

3. Zachęcenie nauczycieli do tworzenia własnych treści edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

4. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metodyki nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych, mobilnych technologii.

Dwa pierwsze cele udało się zrealizować bez wątpienia. Nauczyciele zgłaszają swoją chęć do dzielenia się dobrymi praktykami. Na wielu lekcjach mogłam obserwować świetne pomysły wykorzystania iPadów, które służyły określonemu celowi dydaktycznemu, a nie były celem same w sobie. Tak więc cel czwarty również mogę uznać z częściowo zrealizowany, bo teraz wiem, że nie może to być cel na jeden roku i trzeba nieustannie go realizować.

Cel 3 został zrealizowany przez niektórych nauczycieli i uważam, że było to z mojej strony nadmierne oczekiwanie wobec wszystkich nauczycieli.

 

W corocznej ankiecie przeprowadzanej w naszych szkołach wśród rodziców, nauczycieli i uczniów zadaliśmy wiele pytań dot. wykorzystania iPadów w edukacji w naszej szkole. Uczniowie w zasadzie jednoznacznie wskazali, że to właściwy kierunek rozwoju i są zadowoleni z efektów osiąganych z wykorzystaniem technologii. Rodzice Wskazywali zarówno wady i zalety tekigo rozwiązania, wyrażając obawy związane z zagrożeniami dot. nowoczesnych technologii.

Nauczyciele - wskazywali zalety wdrożenia iPadów, ale także pułapki, w które można łatwo wpaść ślepo podążając za celem unowocześnienia szkoły.

Pokazali po raz kolejny, że są przede wszystkim mądrzy, a przy okazji mogą być mobilni.

 

 

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Aby podtrzymać uzyskany efekt i rozwinąc go, mam zamiar nie tyle szkolić nauczycieli, ile zaangażować ich w prace koncepcyjne dotyczące pracy z iPadami w naszej szkole. 

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

W corocznej ankiecie przeprowadzanej w naszych szkołach wśród rodziców, nauczycieli i uczniów zadaliśmy wiele pytań dot. wykorzystania iPadów w edukacji w naszej szkole. Uczniowie w zasadzie jednoznacznie wskazali, że to właściwy kierunek rozwoju i są zadowoleni z efektów osiąganych z wykorzystaniem technologii. Rodzice Wskazywali zarówno wady i zalety tekigo rozwiązania, wyrażając obawy związane z zagrożeniami dot. nowoczesnych technologii.

Nauczyciele - wskazywali zalety wdrożenia iPadów, ale także pułapki, w które można łatwo wpaść ślepo podążając za celem unowocześnienia szkoły.

Pokazali po raz kolejny, że są przede wszystkim mądrzy, a przy okazji mogą być mobilni.