Czekolada i jej zastosowanie w cukiernictwie (Uczymy innych - zadanie II)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Inne

  • Dodano:

    05.07.2015

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

Do realizacji II zadania ze ścieżki "Uczymy innych" wybrałam dwie uczennice - lepeij uczącą się i zdecydowanie słabszą. Niestety jedna z nich z przyczym zdrowotnych zrezygnowała z przygotowania lekcji. Zadanie miało mieć początkowo formę zajęć teoretycznych i ćwiczenia praktycznego. Postanowiłam wesprzeć drugą z uczennic, która zdecydowała się podołać powierzonemu zadaniu i potraktować to zadanie jako przykład pracy z uczniem słabym.

Pomogłam zdobyć materiały w formie literatury oraz filmów tematycznych. Ze względu na zbyt duże koszty związane z zakupem surowców (tj. "profesjonalnej" czekolady) część praktyczną zajęć zastąpił film instruktażowy.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami zajęć były uczennice z drugiej klasy technikum o specjalności "cukierniczej" - kolezanki z klasy uczennicy przygotowującej lekcję.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

Początkowo naszym celem było teoretyczne omówienie zagadnień dotyczących pochodzenia, produkcji, wykorzystania czekolady oraz przygotowanie dekoracji z czekolady.

Po rezygnacji jednej z uczennic przygotowanie tejże lekcji zyskało jeszcze jeden cel - udowodnienie słabszej uczennicy, że jest w stanie (z niewielką pomocą nauczyciela) sama przygotowac i przeprowadzić ciekawą lekcję.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Treści przekazane podczas zajęć dotyczyły:

* procesu produkcji czekolady od ziarna kakao do tabliczki czekolady,

* charakterystyki i rodzajów czekolady

* sporządzania dekoracji z czekolady

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Materiały z których korzystała uczennica zostały zaproponowane przez nauczyciela. Były to dwa filmy: "UNVEILING THE SECRETS OF COCOA AND CHOCOLATE" - przedstawiający proces produkcji kakao i czekolady (materiał ten otrzymaliśmy podczas szkolenia w "Akademii Czekolady" w fabryce czekolady Barry Callebaut w Łodzi) oraz "DEKORACJE Z CZEKOLADY" - film instruktażowy z CENTRUM SŁODKIEJ DEKORACJI P.AN z Poznania.

Treści dotyczące zagadnień teoretycznych zostały zaczerpnięte z podręcznika do nauki zawodu cukiernika "Technologie produkcji cukierniczej" autorstwa Pani Magdaleny Kaźmierczak wydawnictwo REA, Warszawa 2011 oraz przewodnika po światowych markach czekolady "Zostań koneserem - CZEKOLADA" autorstwa Chantal Coady uaktualnienie Martin Christy wydawnictwo MWK, warszawa 2008.

 

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Uczennica przygotowała króciutkie wprowadzenie do tematu zajęć "Czekolada i jej zastosowanie w cukiernictwie". Przedstawiła zarys historii czekolady - jej pochodzenie, proces produkcji i rodzaje. Następnie cała grupa obejrzała film "UNVEILING THE SECRETS OF COCOA AND CHOCOLATE" - po każdym z trzech rozdziałów przeprowadziła króciutką rozmowę dotyczącą informacji zawartych w filmie. Film był prezentowany w angielskiej wersji językowej z polskimi napisami dlatego też wymagał od uczniów wyjątkowego skupienia.

Kolejną część zajęć stanowiła prezentacja drugiego filmu, tym razem instruktażowego. Tematyka filmu obejmowała następujące zagadnienia: tworzenie dekoracji z nadrukiem czekoladowym, ażurków, spirelek, wstążek i figurek z czekolady, dekoracji czekoladowych z foremek a także zastosowania wiórkarki i skrobaczki do czekolady oraz barwników spożywczych.

Niestety ze względu na brak srodków finansowych do przepowadzenia ćwiczeń praktycznych zajęcia odbyły się tym razem tylko w formie teoretycznej.

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Rezultatem pracy zarówno uczennicy przygotowującej jaki i uczniów uczących się była aktywna rozmowa podczas prezentacji pierwszego filmu (historia i produkcja czekolady).

Dodatkowym rezultatem przcy uczennicy przygotowującej lekcję była krótka notatka przygotowana dla koleżanek z grupy.

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Przeprowadzone zajęcia były dla mnie kolejnym ciekawym doświadczeniem w pracy z uczniami. Tym razem była to praca z uczniem słabym, mającym problemy w przyswajaniu wiedzy oraz dzieleniu się nią z innymi. Do tej pory przygotowanie lekcji powierzałam uczniom zdolnym, samodzielnym lub grupie uczniów o różnych zdolnościach, umiejętnościach. Przypadek losowy sprawił, że zajęcia przprowadziła najsłabsza osoba w grupie... i właśnie to stało się najmocniejszą stroną tych zajęć. Były dobrze przygotowane teoretycznie, ładnie przeprowadzone a co najważniejsze dały osobie prowadzącej poczucie dobrze wykonanej pracy (mam wrażenie, że dowartościowały tą uczennicę).

Warto pracować zwłaszcza ze słabszymi uczniami innymi metodami niż tradycyjny wykład. Dając im możliwość przygotowania lekcji, niekoniecznie całkiem samodzielnie pokazujemy uczniom, że każdy może być dobry w tym co robi.

Jedyną słaba stroną tych zajęć był ich wyłącznie teoretyczny charakter...

 

Pragnę dodać, iż po miesiącu od zrealizowania zajęć w formie lekcji teoretycznej udało nam się pozyskać środki finansowe na zakup czekolady. Postanowiłam współnie z uczennicą, która opracowała zagadnienia dotyczące "zastosowania czekolady w cukiernictwie" przygotować desery z wykorzystaniem czekolady. Ćwiczenia te odbyły się w ramach innej lekcji, tematycznie powiązanej, gdyż dotyczyła ona sporządzania deserów.
W załączniku prezentuję zdjęcia wykonanych deserów oraz fotografię "naczynia" do rozpuszczania czekolady. Bardzo się cieszę, że mimo początkowych trudności udało się doprowadzić zaplanowane zajęcia praktyczne do skutku.