DEKOROWANIE czyli wszystko co musisz wiedzieć by Twoje wypieki zachwycały innych (Uczymy innych - zadanie I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Inne

  • Dodano:

    12.04.2015

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

W realizacji tego zadania wzięła udział 8 osobowa grupa uczennic z klasy 2 technikum o profilu cukierniczym.

W rolę nauczyciela wcieliła się uczennica, która bardzo interesuje się cukiernictwem, chętnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych oraz w licznych konkursach cukierniczych. Doskonali swoje umiejętności praktyczne i poszerza wiedzę teoretyczną. Posiada ogromne zdolności przekazywania zarówno wiedzy jak i zdolności manualnych.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

Odbiorcami przygotowanej lekcji były uczennice z klasy 2 technikum.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

Cele lekcji: umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem, wymiana doświadczeń i umiejętności, słuchanie innych i wyrażanie swoich opinii.

Najważniejszymi celami, jakie postawiła sobie uczennica było: zapoznanie koleżanek z celem dekorowania wyrobów cukierniczych, sposobami dekorowania, zaprezentowanie sprzętu potrzebnego wykonywania do dekoracji oraz ćwiczenia praktyczne w sporządzaniu elememntów dekoracyjnych z masy cukrowej.

 

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

Uczennica, która przygotowała i przeprowadziła lekcje (blok zajęć składający się z 5 godzin lekcyjnych), rozpoczęła zajęcia od przedstawienia zagadnień teoretycznych (załacznik - prezentacja). Drugą część stanowiły zajęcia praktyczne polegające na wykonaniu dekoracji z masy cukrowej. Uczennica prowadząca zajęcia podała temat prac, poprosiła kolażanki o dobór surowców oraz sprzętu potrzebnego do wykonania zadania. Grupa korzystała z materiałów pomocniczych w formie książek z ilustracjami gotowych dekoracji.

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

Na etapie planowania i przygotowywania materiałów do zajęć uczennica korzystała z własnego komputera, konsultowała się ze mną drogą e-mailową.

Przygotowaną prezentację przedstawiła korzystając z rzutnika. Prezentację oraz materiały źródłowe zamieszczone zostały w załączniku.

Do udokumentowania pracy uczniów w formie zdjęć wykorzystałam własnego smartphona.  Zdjęcia z przebiegu lekcji zamieszczone zostały w załącznikach.

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Przebieg lekcji:

1. omówienie tematu zajęć (prezentacja) oraz ćwiczeń praktycznych

2. wspólne powtórzenie i utrwalenie wiadomości teoretycznych

3. dobór surowców i sprzętu potrzebnego do wykonania ćwiczeń

4. sporządzanie dekoracji tortów

5. prezentacja gotowych wyrobów

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

Efekty pracy były widoczne po zakończeniu zajęć. Uczennica prowadząca zajęcia w sposób prosty i przejrzysty przekazała koleżankom informacje dotyczące właściwości plastycznych masy cukrowej i marcepanu. Grupa wykonująca ćwiczenia praktyczne zrealizowała zamówienie na torty okolicznościowe - załacznik za zdjęciami prac.

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

Uczennica włożyła sporo pracy w przygotowanie zajęć. Grupa chętnie słuchała koleżanki prowadzącej zajęcia. Korzystała z jej uwag dotyczących praktycznego wykonania zadania tj. dekoracji.

Warto - doskonalić w uczniach umiejętności przekazywania zdobytej wiedzy (dzielenia się nią), słuchania oraz wypowiadania swojego zdania w kontrowersyjnych kwestiach.