Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady! (Realizacja projektu)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Odkrywamy

 • Źródło:

  własne

 • Dodano:

  24.04.2015

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Praca przebiegała zgodnie z harmonogramem. Swoje działania wspólnie z uczniami rozpoczęliśmy od ustalenia tematu, zaplanowaliśmy działania, dokonaliśmy podziału na grupy zadaniowe. Następnie każda z grup wybrała zadanie dla siebie. Ustaliliśmy zasady współpracy oraz opracowaliśmy kryteria i formy oceny pracy w  projekcie. Część działań wykonywana była w czasie zajęć koła przyrodniczego.

 Zrealizowane działania projektowe:

 • Jak długo rozkładają się odpady? Uczniowie wyszukali informacje o długości rozkładania się różnych odpadów. Wykonali gazetkę ścienną, na której widniał odpad oraz informacja ile się rozkłada. Przeprowadzili doświadczenie, którego celem było sprawdzenie jak długo rozkładają się odpady organiczne. Opracowali instrukcję i według niej przeprowadzili eksperyment. Odpady (skórka z banana, ogryzek z jabłka, fragment pomidora oraz ręcznik papierowy) zostały zakopane w doniczkach z ziemią. Doniczki z zawartością były systematycznie podlewane czystą wodą przez uczniów. Jeden z uczniów te same odpady zakopał w swoim ogrodzie. Po upływie miesiąca nastąpiło sprawdzenie wyników doświadczenia i wyciagnięcie odpowiednich wniosków.
 • Wpływ różnych substancji na środowisko: to kolejne doświadczenie wykonane przez uczniów Dzieci ustaliły instrukcję do przeprowadzenia eksperymentu. Uczniowie posiali na cztery spodki rzeżuchę. Po tygodni, gdy rośliny miały trzy cm wzrostu, co drugi dzień podlewały roztworem soli, octu i płynem do mycia naczyń. Rośliny na jednym spodku podlewane były czystą wodą, gdyż to była próba kontrolna. Ku zaskoczeniu uczniów najszybciej zwiędły rośliny podlewane wodą z octem, zaś podlewane roztworem soli o odpowiednim stężeniu przestały rosnąć i zawsze w spodku była woda.
 • Segregacja odpadów, recykling: to działania realizowane było w ramach zajęć przyrodniczych odbywających się w trzy razy w tygodniu w grupach uczniowie obejrzeli film animowany ,,Czysto, ładnie i bez śmieci” wyszukany w sieci Internetu.  www.youtube.com  Bajka edukacyjna proekologiczna. Wyszukano 20.04.2015r. w https://www.youtube.com/watch?v=RV5IBJGAypY Standardowa licencja YouTube  Pogłębiły informację na temat recyklingu, segregacji odpadów. Zgromadziły opakowania po zużytych produktach, z których odczytaliśmy informacje zawarte w postaci symboli – piktogramów. Wikipedia, wolna encyklopedia Symbole materiałów do recyklingu  Wyszukano 24.03.2015r. w  http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbole_materia%C5%82%C3%B3w_do_recyklingu  Jedne z zajęć koła poświęcone były zapoznaniu uczniów z aplikacją Learning Apps, w której możemy tworzyć materiały interaktywne: krzyżówki, quizy, dobieranie w pary informacji. W czasie następnego spotkania uczniowie w parach lub samodzielnie tworzyli materiały interaktywne dotyczące naszego projektu. Na zajęcia koła przyrodniczego zaproszona została pani dyrektor. Uczniowie zgłosili pani dyrektor prośbę o zakup pojemników do segregacji odpadów. Uczniowie przygotowali apel – zaproszenie do podjęcia, chociaż częściowego segregowania odpadów w gospodarstwach domowych przez rodziców. Odczyt nastąpił w czasie zebrania z rodzicami 26 marca przez  uczniów biorących udział w projekcie. Rodzice otrzymali zakładki do książki, na której były informacje mówiące co możemy wrzucić do kosza w odpowiednim kolorze. Uczniowie przygotowali lekcję ekologii dla uczniów siedmiu klas pierwszych. Pierwszoklasiści obejrzeli scenką pod hasłem ,,Mamy rady na odpady” Wręczyli przygotowana zakładkę do książki z hasłem ,,Segreguj odpady”, na której widniały kosze z podpisami. Zadaniem dzieci było pokolorowanie pojemnika na odpowiedni kolor – zgodnie z pojemnikami znajdującymi się w naszej od kilku dni. Maluchy również obejrzały film oraz wykonały zasoby interaktywne przygotowane przez starszych kolegów. Stwierdziliśmy, że właściwe nawyki proekologiczne należy kształcić o najmłodszych lat. Uczniowie zaprojektowali i wykonali zakładki do książki dla rodziców i uczniów klasy pierwszej.
 • Praktyczne wytwory z odpadów: uczniowie wyszukali, podpatrzyli, zgromadzili pomysły na wykonanie ciekawego produktu codziennego użytku z odpadów. Następnie w  parach lub indywidualnie wykonali ciekawe przedmioty np. segregator na czasopisma z pudełka po butach, pojemnik na długopisy z puszki. Powstały też gry planszowe np. warcaby, domino.
 • Apel z okazji Dnia Ziemi: 22 kwietnia uczniowie z dwóch grup przygotowali i przedstawili apel pod hasłem ,,Nie pozwólmy, aby zasypały nas odpady!”. Po odbytej wycieczce na wysypisko śmieci opowiadali  jakie są skutki gromadzenia odpadów na składowiskach, jak długo ulegają rozkładowi odpady. Pokazali w jaki sposób segregować odpady Zachęcali do zabierania na zakupy toreb wielokrotnego użytku. Podali skutki dużej ilości toreb foliowych wyrzucanych do środowiska.

Teraz przystąpimy do wykonania prezentacji obrazującej nasze działania w projekcie.

Nasze działania opisane są na blogu Czytamy i odkrywamy z TIK

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Nadzorowałam poszczególne etapy działań projektowych, które w dużej mierze odbywały się w grupach w czasie zajęć koła przyrodniczego. Wspólnie z uczniami dokonałam podziału na grupy. Poszczególnym grupom przydzieliłam zadania według możliwości. Pomogłam uczniom w projektowaniu zakładki do książki, napisaniu apelu - zaproszenia do segregowania odpadów w swoich gospodarstwach dla rodziców i naszej dyrekcji szkoły. Pomogłam w przygotowaniu apelu z okazji Dnia Ziemi oraz zajęć dla uczniów klas pierwszych – organizowałam próby wystąpienia, udzielałam rad i wskazówki jak mówić, aby jak najlepiej dotrzeć do odbiorcy. Pod moim nadzorem uczniowie zakładali doświadczenia, obserwowali i wyciągali wnioski. W czasie zajęć koła uczyłam uczniów tworzyć zasoby interaktywne w programie LearningApps, aby następnie mogli pracować samodzielnie z tą aplikacją.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W czasie zajęć koła przyrodniczego uczniowie czytali fragmenty książki pod tytułem ,,Wielka księga pytań i odpowiedzi  - Na ratunek Ziemi”, autor książki: Linda Schwartz, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1993. W pytaniach i odpowiedziach zawarte były wskazówki jak szanować środowisko, jak o nią dbać, piękne ilustracje ukazywały nam unikatowość otaczającej przyrody. Uczyliśmy się odczytywać symbole umieszczone na opakowaniach, które są odpadami po wykorzystaniu produktu. Znajomość symboli  ułatwi właściwe ich wtórne wykorzystanie. Uczniowie czytali opracowane instrukcje a następnie według wskazówek  tam zawartych wykonywali doświadczenia. Jeden z eksperymentów to: badanie wpływu różnych substancji (roztwór octu, soli i płynu do mycia naczyń) na środowisko przyrodnicze, obserwacja i wyciągnięcie wniosków. Dzieci zaskoczone były, że rośliny podlewane roztworem soli mimo iż woda była w podstawce to rośliny więdły. Drugie doświadczenie, pozwalające określić jak długo rozkładają się odpady organiczne (ogryzka z jabłka, skórka z banana, fragment pomidora, ręcznik papierowy). Wszystkie działania wykonywane były z ciekawością: każdy uczeń chciał przeczytać chociaż jedno pytanie i odpowiedź, padały ciekawe komentarze. Część symboli znajdujących się na opakowaniach uczniowie znają np. symbol recyklingu lecz w czasie tych zajęć dowiedzieli się co oznacza cyferka znajdująca się między symbolem trzech strzałek. Zaś doświadczenia to coś co uczniowie lubią wykonywać zwłaszcza w małej grupie.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Uczniowie doskonalili umiejętność wyszukiwania i korzystania z zasobów sieci Internetu w domu i szkole zgodnie z poszanowaniem praw autorskich. Wykorzystując edytor tekstu Word i udostępnione przez Microsoft Office obrazki  clipart projektowały zakładki do książki. Poznały i nauczyły się korzystania z aplikacji LearningApps oraz tworzenia zasobów interaktywnych w tej aplikacji. Udoskonali umiejętność obsługi tablicy interaktywnej, wykonywanie zdjęć aparatem fotograficznym, korzystanie z poczty elektronicznej. Kilkoro uczniów próbowało swoich sił w prowadzeniu bloga Czytamy i odkrywamy z TIK.

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Realizacja zadania projektowego okazała się bardzo ciekawa, dostarczyła uczniom wiele radości i satysfakcji. Wykonując poszczególne zadania czuli się jak odkrywcy, odnajdowali radość w nauce. Samodzielnie szukając informacji na nurtujące ich zagadnienie dokonywali wyboru oraz podejmowali decyzje. Zdobywali wiedzę poprzez działanie, podejmując się roli nauczyciela, aktora i projektanta. Realizacja projektu pokazała uczniom jak ważna jest współpraca w trakcie wykonywania zadań, która jest najefektywniejszym sposobem pokonywania trudności i rozwiązywania problemów. Praca metodą projektu rozwija  w młodym człowieku poczucie odpowiedzialności, wyrabia umiejętność planowania, zdyscyplinowania. Wspólne wykonywanie zadań przyczyniło się do integracji uczniów z różnych zespołów klasowych. Realizując projekt z uczniami szkoły podstawowej konieczne jest ciągłe monitorowanie wykonanych zadań, udzielanie wskazówek do dalszego sposobu wykonania zadania oraz pochwał zachęcających do dalszej pracy. Na realizację wyżej opisanych działań należy zaplanować dłuższy okres czasu. Wszystkie działania uczniowie realizowali z zaangażowaniem.