Otwieramy drzwi na świat (Realizacja projektu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Źródło:

    Własne

  • Dodano:

    03.05.2015

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

    W naszym projekcie uczniowie uczestniczyli w pogadankach, warsztatach, spotkaniach z obcokrajowcami oraz brali udział w wycieczkach po Kielcach śladami innych kultur, do muzeum Historii Kielc oraz Muzeum Dialogu Kultur. Zadania, jakie postawiłam przed swoimi uczniami były dostosowane do ich możliwości intelektualnych. Większość zadań udało nam się zrealizować, jednak musieliśmy przesunąć terminy ich wykonania. Powodem był zbyt krótki okres przewidziany na realizację zadania i nie udało się tego w pełni pogodzić z pracą szkoły. Wpłynęły na to jeszcze inne powody od nas niezależne np. absencja chorobowa uczniów, inne wycieczki i wyjścia, uroczystości szkolne. Spowodowały one w rezultacie spowolnienie projektu.

Etapy pracy;

1. Spotkanie wszystkich grup projektowych - nauczyciele przydzielili poszczególnym grupom zadania ustalonego planu, ustalili zakres obowiązków wszystkich uczestników i wybrali narzędzia TIK – zgodnie z planem

2. Wyjście do Muzeum Dialogu Kultur na warsztaty pt Święta wielkanocne w różnych krajach - zgodnie z planem. Uczniowie dowiedzieli się, jak obchodzone są święta Wielkanocy w różnych częściach świata, uczestniczyli w zabawach ruchowych związanych z Wielkanocą oraz wykonali kurczaka metodą origami.

3. Zajęcia warsztatowe w naszej szkole pt. Wielkanoc w Wielkiej Brytanii, przygotowanie materiałów i wyszukanie odpowiednich informacji w Sieci – zgodnie z planem.

4. Wyjście do Muzeum Historii Kielc na pogadankę na temat narodowości zamieszkujących Kielce – zmiana planów, z uwagi na inne zobowiązania, nie mogliśmy się udać do muzeum. Zamiast tego zaprosiliśmy przedstawicielkę muzeum do nas do szkoły, która poprowadziła pogadankę na temat związany z naszym projektem oraz zajęcia plastyczne.

5. Zaproszenie do szkoły kilku przedstawicieli innych państw: przygotowanie przez uczniów pytań dla gości, przeprowadzenie z nimi wywiadów, udział w pogadankach – zmiana planów. Nie udało się zaprosić mieszkanki Kielc pochodzącej z Rosji, która odwołała zajęcia. Odwiedziły nas jednak przedstawicielki wolontariatu europejskiego z Armenii i Ukrainy z Regionalnego Centrum Wolontariatu. Odpowiedziały swojej o pracy w wolontariacie oraz przedstawiły ciekawostki na temat swoich krajów. Uczniowie przygotowali mnóstwo pytań do naszych gości, na które Panie chętnie i obszernie odpowiadały. Warsztaty odbywały się w języku angielskim. Przygotowaliśmy filmową reację z tego interesującego wydarzenia:

https://www.youtube.com/watch?v=nN0fzOeji6s&feature=youtu.be

6. Wycieczka do Chęcin śladem królowej Bony – z uwagi na sprawy organizacyjne szkoły, nie udało się zrealizować wycieczki, zamiast tego zwiedziliśmy ją wirtualnie. Obejrzeliśmy filmiki w serwisie You Tube, a uczniowie odczytali głośno legendę o pochodzącej z Włoch królowej Bonie. Dwóch uczniów, którzy zamieszkują tereny Chęcin opowiedziało o zamku i nawiedzającym go duchu.

7. Wycieczka po Kielcach: wybór miejsc związanych z kulturą innych krajów, przygotowanie informacji na ich temat, wybór środka transportu, ustalenie trasy wyprawy – planowo. Nasza grupa projektowa zwiedziła następujące punkty w Kielcach powiązane z kulturą innych państw:

- Stadion Korony. Wycieczkę w całości zaplanowała pani Sylwia Ciszewska. Moi uczniowie ponadto, wielcy fani piłki nożnej, wyszukali w Internecie informację na temat obcokrajowców, którzy aktualnie zasilają szeregi naszego kieleckiego klubu (http://www.transfermarkt.pl/korona-kielce/legionaere/verein/6110)

- pomnik Milesa Daviesa przy KCK – uczniowie po powrocie do szkoły wysłuchali fragmentu utworu tego twórcy pt Autumn Leaves

- cmentarz żołnierzy radzieckich – nauczyciele uzupełnili informacje na temat historii tego miejsca, które przygotowali uczniowie wszystkich grup

- cmentarz żydowski

- sieci jadłodajni serwujących potrawy zagraniczne: McDonald, Kebap, American Home, La Cucina Italiana, Asian" Bar – rozmowa na temat kuchni różnych krajów i upodobań kulinarnych nauczycieli i uczniów

- restauracja ranczo amerykańskie Stangret

- chińskie centrum Handlowe Ketlon

- pomnik Hommo Homini ku czci ofiar z dnia 11 września

- alejka pomników popiersi znanych ludzi w parku miejskim

8. Dodatkowo udało nam się wyjść do Muzeum Historii Kielc na Dni Kultury Żydowskiej – obejrzeliśmy wystawę o wpływie Żydów na rozwój Kielc, kosztowaliśmy potrawy kuchni żydowskiej oraz uczestniczyliśmy w wycieczce śladami Żydów po Kielcach z przewodniczką z MHK

9. Spotkanie podsumowujące z udziałem wszystkich grup, omówiliśmy wykonane działania i zaplanowaliśmy kolejne na szkolny Festiwal Projektów 2.0

 Uczeń mojej klasy wynalzał archiwalną gazetkę tygodnika Kielce Plus z dnia 24 listopada 2013 z tekstem M. Urbana Obcokrajowiec w Kielcach oraz wywiadem L. Zawistowskiej ze skrzypaczką Filharmonii Świętokrzyskiej. Teksty wspólnie głośno odczytaliśmy. Z nich dowiedzieliśmy się o innych narodowościach zamieszkujących Kielce, gdzie Obcokrajowcy pracują i jakie powody skłoniły ich do przyjazdu do naszego miasta.

Nie zrealizowaliśmy jeszcze natomiast następujących punktów:

1. Przygotowanie materiałów multimedialnych z przeprowadzonych działań – przygotujemy to działanie na Festiwal Projektów 2.0

2. Organizacja stoiska projektowego na Festiwal Projektów – podobnie jak punkt poprzedni wykonamy w najbliższym czasie.

Ponadto planujemy wykonać makietę przedstawiającą mapkę z zaznaczonymi punktami naszych podróży śladami innych kultur.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

  Moja rola w projekcie polegała na zapoznaniu uczniów z jego założeniami, przydzieleniu im konkretnych zadań. Z uwagę na specyfikę szkoły musiałam często monitorować ich pracę. Wybrałyśmy także przydatne narzędzia TIK oraz ustaliłyśmy harmonogram. Jako nauczyciel języka angielskiego odpowiadałam za kontakty obcokrajowcami, pełnić rolę tłumacza oraz z Muzeum Historii Kielc i jak poprzednio – pomagałam przy trudniejszych zadaniach z użyciem TIK.

  Przypominałam zasady odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych, pomagałam zredagować pytania do naszych gości. Uzupełniałam informacje przygotowane przez uczniów na temat miejsc, które odwiedziliśmy oraz wskazywałam na mapie multimedialnej, gdzie one się znajdują.

  Moim celem było propagowanie idei tolerancji, szacunku w stosunku do innych narodowości i uświadamianie uczniom, że nawet w Kielcach mają z nimi styczność.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

  Projekt dotyczył odkrywania wpływu innych kultur na nasz region świętokrzyski. Uczniowie naszej szkoły nie zdawali sobie sprawy, ile interesujących miejsc i osób związanych z kulturą innych państw się z nim wiąże. Ćwiczyliśmy również czytanie tekstów oraz częste sprawdzanie ich zrozumienia, odczytywanie informacji, tablic, znaków znajdujących się w miejscach, w których odbywały się nasze wycieczki. Ponadto uczniowie odczytali legendy związane z królową Boną i rejonem Chęcin, artykuły prasowe oraz inne informacje w Internecie związane z odwiedzanymi przez nas miejscami.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Uczniowie nauczyli się obsługi następujących narzędzi TIK:

komputer stacjonarny, laptop, tablet, tablica multimedialna, Internet, aparat fotograficzny, dyktafon, pendrive

oraz przykładowe programy i aplikacje:

Open Office, Libre Office - edytor tekstu, Libre Office Prezentacja (prezentacja ze zdjęć)

IrfanView (obróbka zdjęć), mapy multimedialne Kielc, Class Dojo (ocena pracy i zaangażowania uczniów),

Collagenerator, Collage It, piZap, Photowall (generowanie kolaży).

Strony internetowe, wspólnie przez nas wyszukane i przydatne podczas pracy przy projekcie:

http://www.transfermarkt.pl/korona-kielce/legionaere/verein/6110

https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=you+tube+ch%C4%99ciny

http://www.kirkuty.xip.pl/checiny.htm

http://www.poloniacalegoswiata.pl/PLonia-nieprzecietni-znani-nieszablonowi/Ruiny-zamku-w-Checinach-i-skarb-krolowej-Bony

http://www.zamkipolskie.com/checiny/checiny.html

http://www.zamkipolskie.net.pl/pages/zamki/checiny/checiny_legendy.htm

Mapy interaktywne:

http://www.mapageo.com/

http://routes.tomtom.com/?Lid=9#/map/?center=52.373809819696%2C4.8909502036227&zoom=0&map=basic

 Z uwagi na specyfikę pracy uczniowie potrzebowali moich instrukcji i pomocy przy obsłudze programów. Jednak uczyli się chętnie i z wyraźną łatwością. Nie zaobserwowałam większych trudności. Programy i strony internetowe uatrakcyjniły pracę uczniów i pogłębiły ich wiedzę. Uczniowie kształcili ponadto umiejętność rozsądnego korzystania z narzędzi TIK oraz zasobów internetowych

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

  W trakcie trwania projektu uczniowie ćwiczyli, poszerzyli i wzbogacili swoją wiedzę na temat swojego regionu oraz poznali praktyczne zastosowanie zasobów Internetu oraz nowe programy komputerowe. Wszystkie aktywności starałam się dopasować do możliwości intelektualnych uczniów szkoły specjalnej. Praca nad przedsięwzięciem nauczyła ich współdziałania w grupie i samodzielności. Dużym motywatorem do pracy była platforma Class Dojo, na której zbierali punkty za wykonane działania. Sprzyjało to zdrowej rywalizacji. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w projekcie, zwłaszcza w wycieczkach oraz wizytach w muzeum.

  Projekt wymaga dużych nakładów pracy i następnym razem przeznaczyłabym nieco więcej czasu na jego realizację.