"Tworzymy jak Hans Chrystian Andersen" (Realizacja projektu)


  • Kategoria:

    Czytamy

  • Źródło:

    Własne

  • Dodano:

    22.04.2015

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

Realizacja poszczególnych etapów pracy przebiegała według planu. Rodzice uczniów zostali poinformowani o  realizacji naszego projektu oraz tego, ze oczekujemy z ich strony niewielkiej pomocy.

            Korzystając z zasobów internetowych uczniowie na zajęciach  komputerowych wykonali prezentacje pt. " Jak powstaje książka?", "Od autora do czytelnika", itp.

            Następnie uczniowie zapoznali się z utworami Hanny Niewiadomskiej, gdyż w dniu 13 kwietnia gościliśmy autorkę wierszy dla dzieci  w naszej szkole. Dzieci miały możliwość zadawać  pytania i  poznać tajniki pracy autorki.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

Uczniom udzielałam  rad  oraz pomocy. Podpowiadałam w jaki sposób  mogą coś zmienić, a może coś dodać itp.

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Oczywiście w projekcie zdecydowałam się przeprowadzić działania związane z czytaniem. Uczniowie wyszukiwali informacji w zasobach internetowych nt. tego  "Jak powstaje książka?" . Rozwijanie umiejętność czytania  ze zrozumieniem , aby móc określić kto pracuje przy powstawaniu każdej książki. Poza tym czytali wiersze napisane przez p. Hannę Niewiadomską, aby dobrze przygotować się do spotkania . Dzięki temu  uczniowie w  czasie spotkania zadawali mnóstwo pytań dotyczących jej pracy, pisania wierszy i całej twórczości autorki. Uczniowie mieli możliwość zabawić się w pisarza poprzez tworzenie rymów w wierszu z lukami. Uczniowie czytali wiersz, a następnie dopisywali brakujący wyrazy.

                               Ponadto  uczniowie pisali krótkie opowiadania w programie Word oraz wykonywali do nich ilustracje. Następnie rozmieszczali  odpowiednio tekst i ilustracje, a później  drukowali książeczki ( każdy uczeń swoją).

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

Uczniowie nauczyli się korzystać z zasobów internetowych. Rozwijali umiejętność pisania w programie MSWord oraz tworzenia ilustracji w programie graficznym. Przede wszystkim uczniowie uczyli się samodzielności  i odpowiedzialności. 

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

Projekt uważam za udany, ale jeszcze nie zrealizowałam go w całości. Przed nami jeszcze wycieczka do drukarni oraz księgarni. Uważam jednak, że do czasu prezentacji projektu zdążymy zrealizować wszystko, co zostało zaplanowane.