Temat "Formatowanie tekstu" - lekcja informatyki w klasie 2c (Odwrócona lekcja - zadanie I)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Odkrywamy

 • Dodano:

  10.03.2015

1) Czego dotyczyła lekcja - jakie było główne zagadnienie problemowe, którym zajmowali się uczniowie? [Pamiętaj by jej temat wpisać na górze, w polu „Tytuł”]

Temat "Formatowanie tekstu"

 • kształcenie umiejętności dokonywania zmian formy napisanego tekstu
  (rodzaju czcionki, rozmiaru, kroju, koloru, wyrównania),
 • wdrażanie do tworzenia tekstów o wyglądzie estetycznym, wdrażanie do wnioskowania na podstawie porównania prac,
 • przypomnienie ważnych zasad pracy z dokumentem tekstowym,
 • poznanie zasad wstawiania podziału strony, indeksów dolnych i górnych oraz opcji „Zamień”, malarz formatów
 • poznanie zasad wypunktowania i numerowania.

Uczniowie znają podstawy formatowania tekstu. W domu dzięki zadanym 2 zadaniom maja je odświeżyć a na lekcji uzupełnić braki oraz poszerzyć. Nauczyciel tylko uzupełnia braki i wyjaśnia niezrozumiałe terminy.

2) Podaj instrukcję do zadania, jaką przedstawiłeś uczniom podczas lekcji poprzedzającej. [Jeśli instrukcja wymagała dodatkowych materiałów, opisz je i dodaj jako załącznik]

Uczniowie otrzymali 2 kartki jedną do uzupełnienia:  kartka screen ekranu z paskiem narzędzi tekstowych Narzędzia Główne - mieli opisać na tej kartce, co czego służą poszczególne narzędzia i jak się nazywają, do czego służą. Otrzymali również kartę pracy, w której należało sformatować określony tekst według podanych wskazówek, wydrukować i przynieść na lekcję lub przesłać mi przez dziennik elektroniczny – najpóźniej 1 dzień przed lekcją.

Dodatkowe wskazówki: Podręcznik "Informatyka nie tylko dla uczniów" PWN oraz   linki do filmików na youtube.

3) Jakie materiały poleciłeś lub przekazałeś uczniom do samodzielnej nauki w domu? [Podaj linki, opis źródeł lub załącz materiały w załącznikach]

 • kartka screen ekranu z paskiem narzędzi tekstowych Narzędzia Główne - mieli opisać na tej kartce, co czego służą poszczególne narzędzia i jak się nazywają, do czego służą
 • karta pracy, w której należało sformatować określony tekst według podanych wskazówek, wydrukować i przynieść na lekcję lub przesłać mi przez dziennik elektroniczny – najpóźniej 1 dzień przed lekcją
 • Podręcznik
 • linki do filmików na youtube

Mini pasek narzędzi:     https://www.youtube.com/watch?v=R_BZzjTvz84

Formatowanie tekstu:    https://www.youtube.com/watch?v=b8frlqcOqXM

https://www.youtube.com/watch?v=TAvScroaQGs

wycinanie, kopiowanie, wklejanie https://www.youtube.com/watch?v=ceQTxwNAHqc 

4) Opisz przebieg zajęć lekcyjnych. Jakie ćwiczenia realizowali uczniowie podczas lekcji? [Rekomendujemy by w załączniku zamieścić scenariusz lekcji według wzoru dostępnego w zakładce „Materiały”, instrukcje do ćwiczeń oraz karty zadań]

 • Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, podanie tematu lekcji).
 • Wprowadzenie do tematu lekcji: (Porównanie wydrukowanych tekstów - czy są identyczne? Czym sie różnią? Kto popełnił błędy i w czym? – uczniowie najpierw porównują kartki w parach, później w grupach 4 osobowych.
 • Przeprowadzenie analizy możliwości dokonywania zmian w tekście – Analiza wstążki „Narzędzia główne” – pytania do uczniów.
 • Zasady zaznaczania bloków tekstów (Jak zaznaczyć 1 wyraz, 1 wiersz, 1 akapit, cały dokument, 2 fragmenty tekstu jednocześnie?) Co to jest blok?
 • Zasady kopiowania bloku tekstu (kombinacja klawiszy, schowek)
 • Co to jest akapit?
 • Przypomnienie ważnych zasad pracy w edytorze tekstu. Pytania dotyczące pisania polskich liter: ą, ę, ż, ź,
  • pisania dużymi literami,
  • używania klawisza „Enter” oraz „Spacji”,
  • używania klawisza „Spacja” przed znakami:    , . ; ‘ : )
 • Zasady cofania ostatnio wykonanych operacji: <Ctrl+z> lub na Pasku szybkiego dostępu.
  Wykonanie zadania 1 podanego w karcie pracy: formatowanie tekstu umieszczonego w pliku „wybór czcionki”.
 • Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
  Dyskusja – „Czy dużo (opcji formatowania użytej w dokumencie) znaczy dobrze?”.
 • Wytłumaczenie zasady wstawiania podziału strony. <Ctrl + Enter> lub Wstawianie/Podział strony
 • Wprowadzenie do indeksów górnych i dolnych. Wykonanie zadania 2 podanego w karcie pracy.
 • Omówienie opcji „Zamień” znajdującej się na wstążce Narzędzie główne. Polecenie zamiany wyrazów ”Dobór” na „Wybór” w ćwiczeniu.
 • Pytanie: „Kiedy stosujemy numerowanie i punktowanie?” (listy nazwisk, towarów itp., w listach numerowanych stosuje się cyfry a w listach punktowanych – dowolne znaki, kropki itp.)
 • malarz formatów/ wyczyść formatowanie ...
 • Podsumowanie lekcji

5) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

Pytanie nieobowiązkowe

6) Zacytuj kilka refleksji/ wypowiedzi uczniów po lekcji, dotyczących samodzielnego uczenia się przed lekcją.

„…Fajnie, że wcześniej dowiedzieliśmy się, co będzie na lekcji, można było powtórzyć ze szkoły podstawowej sobie w domu, uzupełnić materiał….”  Kamil

„…Denerwowało mnie to, że w domu ćwiczyłam na innym programie „OpenOffice” i nie mogłam w szkole tego wszystkiego odnaleźć w tym Office 2007…”

Patrycja

„ …fajnie, że nauczyciele coraz częściej prowadzą lekcję „inaczej niż zawsze” z odwróconą lekcją mieliśmy już odczynienia na matematyce – dzięki czemu wiedzieliśmy na czym ona polega…”

Aśka

7) Jakie dostrzegasz mocne i słabe strony tej formy pracy? Jakie masz rady dla naśladowców?

Podobne lekcje przeprowadziłam już wiele razy 4 lata temu kiedy bardzo mało uczniów miało dostęp do tego programu, lekcja wtedy przebiegała dużo wolniej. Obecnie uczniowie mają już nowsze wersje Office. Niektórzy uczniowie w domu mają darmowy edytor tekstowy Open Office lub korzystają z edytora tekstowego w narzędziach googla – dlatego również niektórzy  mieli problem z opisem paska narzędzi.

Na tej lekcji szło im sprawnie, mieli zadania w domu do przećwiczenia.  Uzupełniliśmy tylko braki i  dołożyliśmy kilka ćwiczeń.

Kilka lat temu, gdy pierwszy raz prowadziłam lekcję odwróconą poprosiłam, aby wydrukowali w domu ćwiczenia i przynieśli je do szkoły, teraz pamiętam, że nie wszyscy mogą mieć w domu drukarkę i proszę ich o przesłanie pliku na dziennik elektroniczny, jeśli nie mają drukarki. Drukuję wówczas przed lekcją uczniom ich prace. 

Uczniowie przychodzą z różną wiedzą do gimnazjum - musimy ją wyrównać. Niektórzy uczniowie mówili, że niektórych zagadnień nie mieli na informatyce inni mówili, że było to na lekcji. Dzięki takiej lekcji uczniowie mogą szansę przemyśleć, utrwalić i nadrobić niektóre zagadnienia.