"Odkrywamy Scratch 2.0 w klasie III b" (Uczymy innych - zadanie I)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    08.03.2015

1) Ilu uczniów i z jakiej klasy zgłosiło się do realizacji tego zadania? [Jak wyglądał wybór uczniów, którzy wcielili się w rolę nauczycieli?]

     Realizując w I półroczu Projekt edukacyjny „Czytamy i odkrywamy w klasie III b” do ewaluacji projektu zaproponowałam metodę „Kosz i walizeczka”. Dane, które uzyskałam postanowiłam wykorzystać w II półroczu. Otóż dzieci były bardzo zainteresowane programowaniem w środowisku Scratch 2.0, gdyż to zadanie umieściły w walizeczce. Postanowiłam więc wybrać ścieżkę edukacyjną Uczymy innych i zrealizować ze wszystkimi dziećmi interesujące ich zadanie.

     Do realizacji zadania "Odkrywamy Scratch 2.0 w klasie III b" zgłosili się wszyscy uczniowie z klasy III b uczęszczający na kółko informatyczne. W związku z tym dokonaliśmy wspólnie podziału na trzy zespoły i do realizacji zadania I przystąpiły dziewczynki: Natalia M. i Małgosia R.

2) Kim byli odbiorcy zajęć przygotowanych przez wybranych uczniów?

     Odbiorcami zajęć przygotowanych przez dziewczynki byli pozostali uczniowie z naszej klasy.

3) Jakie były najważniejsze cele prowadzonej przez uczniów lekcji?

     W rozmowie wstępnej z dziewczynkami ustaliłyśmy najważniejsze cele zajęć, co dziewczynki chcą przekazać koleżankom i kolegom, w jaki sposób, zaplanowałyśmy zakres treści i podział obowiązków. Ponieważ jestem wychowawczynią dziewczynek konsultowałyśmy się na bieżąco.  

Najważniejsze cele zajęć to:

- zapoznanie uczniów z programowaniem w języku Scratch 2.0,

- zapoznanie z kategoriami i podstawowymi blokami,

- zapoznanie z tworzeniem skryptów,

- umacnianie wiary we wlasne siły i możliwości,

- ksztaltowanie umiejętnego porozumiewania się z innymi,

- dostrzeganie mocnych stron i pozytywów u koleżanek i kolegów.

4) Przedstaw zakres treści przekazywanej przez uczniów podczas zajęć [Jaki był podział zadań, jeśli lekcję przygotowywało kilkoro uczniów?]

     Zakres treści i podział obowiązków ustaliłam wspólnie z dziewczynkami w czasie spotkania. Dziewczynki zdecydowały, że Natalka będzie pracowała na szkolnym laptopie, a Małgosia będzie omawiała to, co będzie wykonywane podczas zajęć. Tematem zajęć komputerowych będzie: Uczymy innych – poznajemy programowanie w środowisku Scratch 2.0. A zadanie dla wszystkich uczniów w związku z powyższym tematem to zaprogramowanie krótkiej aplikacji pt. „Rekin i rybka”.

5) Z jakich narzędzi TIK i materiałów korzystali uczniowie? [Podaj linki do stron lub inne źródła materiałów, z których korzystali uczniowie. Możesz zamieścić materiały w załączniku]

     Uczniowie korzystali z laptopa, komputerów w pracowni informatycznej i projektora. Wszyscy skorzystali też ze strony programu Scratch, tzn. www.scratch.mit.edu – dostęp dnia 5 III 2015r. Moim zadaniem było wykonywanie zdjęć.

6) Opisz przebieg zajęć. [W załączniku możesz zamieścić scenariusz lekcji]

Część wstępna

     Na początku zajęć przekazałam dzieciom informacje, które zamieściłam powyżej w punkcie 1, czyli skąd pomysł, jaki będzie temat zajęć, kto będzie prowadził zajęcia. Następnie poprosiłam dziewczynki o przejęcie ról nauczycielek. Małgosia opowiedziała, jak pracowała z programem Scratch, napisała adres strony na tablicy, a Natalka wspólnie z dziećmi wpisywała adres strony na szkolnym laptopie. Uczniowie mogli śledzić ruchy Natalki na ekranie.

Część właściwa

     Małgosia w bardzo przystępny, zrozumiały dla uczniów sposób przedstawiła i omówiła wygląd strony Scratch oraz poszczególne ikonki. Zaproponowała  wykonanie krótkiej aplikacji pt. „Rekin i rybka”. Natalka natomiast pracowała na laptopie, pokazując uczniom to, co mówiła Małgosia. Dziewczynki  rozpoczęły od duszków /rekin, rybka/, później oczywiście z kategorii Zdarzenia wybrały klocek rozpoczynający skrypt, z kategorii Ruch dodały  przesuwanie się duszków, niektórzy nawet obroty, z kategorii Wygląd niektórzy powiększyli rekina, inni dodali tekst. Wykorzystaliśmy także z kategorii Kontrola bloczki, które powodowały wstrzymywanie działania skryptu na określony czas. Aby ryby były w swoim środowisku życia dziewczynki zaproponowały wybór tła, którym było morze. Oczywiście w czasie zajęć dziewczynki podchodziły do koleżanek i kolegów i im pomagały.

Część końcowa

      Na zakończenie zajęć uczniowie oglądali zaprogramowane skrypty, mówili o swoich wrażeniach, co było trudne, co się najbardziej podobało, co wykorzystają w życiu codziennym. Wszyscy gromkimi brawami podziękowaliśmy dziewczynkom za ich pracę. Osobiście też jestem pod wrażeniem, gdyż były to pierwsze nasze wspólne zmagania z metodą Uczymy innych i nie chwaląc się, cele zostały osiągnięte.

7) Jeśli w zadaniu zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

     Działania związane z czytaniem to czytanie nowego nazewnictwa  występującego w programie Scratch, tytułów kategorii i podstawowych bloków oraz czynności wykonywanych przez duszki.

     Działaniami związanymi z odkrywaniem były kolejne czynności uczniów podczas wczytywania duszków, tła, układania skryptów i sprawdzania, w jaki sposób działają zaprogramowane skrypty.

8) W jaki sposób zostały sprawdzone rezultaty pracy (uczących się i nauczających)?

     Rezultaty pracy zarówno nauczających jak i uczących się obserwowałam na bieżąco podczas zajęć. Widziałam na monitorach komputerów, jak przebiega praca i jak radzą sobie uczniowie, którzy pierwszy raz programowali w języku Scratch. Natomiast sprawdzeniem rezultatów pracy konkretnych uczniów była prezentacja gotowych uczniowskich projektów. Na wszystkich monitorach widzieliśmy pokaz projektu, tło, dwa duszki i pojawiające się wypowiedzi. Każdy uczeń ułożył skrypt składający się z kilku klocków. Na pochwalę zasługuje też fakt, iż troje uczniów, oprócz zadania zaproponowanego przez dziewczynki, wykonało zadanie dodatkowe z użyciem innych duszków, tła i skryptów. Widać było wielkie zaangażowanie dzieci i satysfakcję, że „programować my też możemy”.

9) Podziel się refleksją na temat zastosowania strategii „uczymy innych”. [Czego nauczyło Cię to doświadczenie? Co było mocną stroną zajęć, a co warto udoskonalić? Jakie masz rady dla nauczycieli, którzy chcieliby odtworzyć Twoją lekcje?]

     Opisane wyżej zadanie przekonało mnie, że należy podejmować i realizować także trudne z pozoru zadania. Nie byłam do końca pewna, jak poradzą sobie dziewczynki i jak zareagują pozostali uczniowie z naszej klasy. Jednak moje obawy były zbędne. Owszem na początku zajęć nie wszystkim dzieciom udało się otworzyć stronę www.scratch.mit.edu, ale prowadzące cały czas pomagały i instruowały tych, którzy napotykali na trudności. Później programowanie zaproponowanej przez dziewczynki aplikacji „Rekin i rybka” przebiegało bez problemu.

     Mocną stroną tych zajęć było duże zaangażowanie dziewczynek – nauczycielek, od początku do końca wiedziały, czego chcą nauczyć rówieśników i co osiągnąć. Cele zostały zrealizowane, treści przekazane w sposób jasny, zrozumiały, czego dowodem był efekt końcowy na monitorach i oglądanie aplikacji przez dzieci. W czasie zajęć wzrosła wiara uczniów we własne siły i możliwości. Widząc rezultaty swojej pracy byli dumni i usatysfakcjonowani. Wszyscy uczniowie  -  i nauczający i uczący się - zostali przeze mnie ocenieni bardzo wysoko.