Szkolna debata panelowa (Debata szkolna)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Inne

  • Dodano:

    05.02.2015

1) Jak wyglądały przygotowania do debaty szkolnej?

Do debaty szkolnej przygotowywaliśmy się od grudnia. Po odbyciu debat klasowych, w trakcie których uczniowie zgromadzili swoje postulaty do KODEKSU 2.0, otrzymali zadanie długofalowe - wprowadzanie w życie poszczególnych punktów klasowego kodeksu, weryfikowanie ich oraz uzupełnianie o dodatkowe treści. Reprezentanci klas mieli przygotować swoje wystąpienia uwzględniając sugestie koleżanek i kolegów.

Debata szkolna odbyła się w auli szkolnej. Aby podkreślić wagę tego wydarzenia, miejsce to zostało odpowiednio przystosowane do dyskusji panelowej. Ustawiono półkolu stoły, za którymi usiedli przedstawiciele klas oraz krzesła dla publiczności, która również miała prawo wyrażać swoje opinie.

2) Kiedy odbyła się debata i ile trwała? Kto wziął w niej udział, kto prowadził?

Szkolna debata odbyła się w poniedziałek 2 lutego 2015 r. Trwała około 80 min z 10 minutową przerwą. Wzięli w niej udział uczniowie klas IV - VI.

Do dyskusji na forum szkoły zostali wytypowani przedstawiciele klas, którzy wcześniej pracowali nad klasowymi kodeksami i byli najaktywniejsi podczas klasowych debat. Zaproszono również samorząd szkolny, nauczycieli oraz dyrektor szkoły Małgorzatę Jagiełłowicz. Debatę prowadziła Maria Tomkowiak – szkolny koordynator programu Szkoła z Klasą 2.0.

3) Kto i w jaki sposób rejestrował przebieg wydarzenia? [Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją debaty: blogi uczniów i nauczycieli, strona szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia].

Spośród szóstoklasistów został wybrany sekretarz, którego zadaniem było zapisywanie na komputerze w formie prezentacji multimedialnej zatwierdzonych punktów szkolnego Kodeksu 2.0. Były one wyświetlane na dużym ekranie za pomocą projektora. Dzięki temu wszyscy uczniowie mogli kontrolować sformułowania ujęte w kodeksie. Wydarzenie rejestrowane było również okiem kamery cyfrowej i aparatu fotograicznego.

http://sp2szamotuly.pl/aktualnosci/debata-szkolna-mamy-szkolny-kodeks-2-0/

4) Opisz krok po kroku, jak wyglądał przebieg samej debaty. [W jaki sposób uczniowie zgłaszali swoje propozycje? Jak wymieniali uwagi i pomysły? Zrelacjonuj, jak odbywało się ustalanie wspólnych zasad, a także opisz formę i przebieg głosowania].

Otwierając debatę przypomniałam, jaki jest cel spotkania. Po ustaleniu zasad debatowania, uczniowie przystąpili do omówienia siedmiu  zagadnień problemowych związanych z TIK, które zaproponowali organizatorzy programu Szkoła z Klasą 2.0. Następnie dyskutujący przez podniesienie ręki sygnalizowali chęć zabrania głosu. W ten sposób zgłaszali swoje propozycje do kodeksu oraz te, które sformułowali podczas debat klasowych.

Jako moderator najpierw zachęcałam do wypowiedzi reprezezentantów wytypowanych przez klasy, z kolei udzielałam głosu przysłuchującej się publiczności. Początkowo dyskusja opierała się na tezach zapamiętanych z kodeksów klasowych. Wraz z upływem czasu rozwijała się i coraz więcej dzieci pragnęło wyrazić swoje spostrzeżenia oraz propozycje.

Poszczególne punkty Kodeksu zostały głośno odczytane i zaakceptowane przez zgromadzoną w auli społeczność. Przyjęta wersja robocza wymagała  niewielkich "kosmetycznych" poprawek, które zostały wprowadzone przez sekretarza pod nadzorem nauczyciela bezpośrednio po debacie. Uczniowie mają świadomość, że Szkolny Kodeks w trakcie kolejnych miesięcy będzie weryfikowany i w razie konieczności poprawiany lub uzupełniany, tak aby odpowiadał bieżacym potrzebom.

5) Opisz reakcje, aktywność i zachowanie uczniów podczas debaty. [Jakie tematy i dlaczego budziły najwięcej emocji wśród uczniów. Co okazało się dla nich szczególnie ważne?]

Musiałam czuwać nad przebiegiem dyskusji, aby nie zdominowały jej tematy dotyczące bezpieczeństwa w sieci, sczególnie osób, które zostały skrzywdzone złośliwymi wpisami na portalach społecznościowych oraz konsekwencji grożących osobom podszywającym się pod tożsamość innych.

Wiele emocji wzbudziła też kwestia pisania usprawiedliwień dzienniku elektronicznym. W trakcie wypowiedzi okazało się, że dzieci chętnie wyręczają rodziców w tym zakresie, ponieważ znają ich hasła. Konieczny zatem był zapis: „8. Mamy dostęp do informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym i możemy je sprawdzać logując się na własne konto. Rodzice nie powinni udostępniać nam swojego hasła.” oraz „9. Rodzice mogą usprawiedliwiać nasze nieobecności za pomocą dziennika elektronicznego, ale powinni przestrzegać szkolnego regulaminu. Sami nie możemy pisać usprawiedliwień, nawet za ich zgodą.”

Podczas debaty uczniowie podjęli też wspólną decyzję, że zorganizują w szkole warsztaty dla dorosłych –  rodziców i dziadków, aby nauczyć ich korzystania z TIK. Zajęcia będą się odbywać pod okiem nauczycieli w pracowni komputerowej. W domach dzieci również będą wspierać swoich bliskich w posługiwaniu się smartfonem, tabletem, komputerem oraz internetem.

6) Umieść Kodeks 2.0 waszej szkoły.

KODEKS 2.0 – prezentacja (zobacz)

1. Korzystamy ze sprawdzonych stron edukacyjnych. Wspólnie tworzymy szkolną listę stron polecanych.

2. Informacje uzyskane w Internecie traktujemy krytycznie. Sprawdzamy je w innych źródłach.

3. Podczas samodzielnego tworzenia tekstu możemy wykorzystywać zasoby Internetu, ale przetwarzamy informacje, nie kopiujemy ich.

4. Pamiętamy o prawach autorskich. Zawsze podajemy źródło, z którego korzystamy.

5. Komunikujemy się z nauczycielami poprzez pocztę elektroniczną, platformę E-nauczanie. Możemy tą drogą zaliczać niektóre zadania domowe.

6. Na terenie szkoły nie korzystamy z telefonów komórkowych.

7. Nie ściągamy z Internetu zdjęć, muzyki, informacji, do których autor zastrzega swoje prawa.

8. Mamy dostęp do informacji zamieszczonych w dzienniku elektronicznym i możemy je sprawdzać logując się na własne konto. Rodzice nie powinni udostępniać nam swojego hasła.

9. Rodzice mogą usprawiedliwiać nasze nieobecności za pomocą dziennika elektronicznego, ale powinni przestrzegać szkolnego regulaminu. Sami nie możemy pisać usprawiedliwień, nawet za ich zgodą.

10. Pamiętamy o naszym bezpieczeństwie w sieci. Nie podajmy swoich i cudzych danych osobowych, nie zawieramy znajomości przez Internet.

11. Wyrażając swoje poglądy nie używamy wulgaryzmów, nie obrażamy nikogo, nie podszywamy się pod innych. Ślad zostawiony w Internecie pozostaje tam na zawsze, nie  można go usunąć.

12. Dzielimy się z dorosłymi swoją wiedzą i umiejętnościami. Wspieramy ich na co dzień. W szkole zorganizujemy warsztaty dla rodziców i dziadków w zakresie TIK. Nadzorować je będą nauczyciele.

13. Współtworzymy szkolną stronę internetową, przesyłamy ciekawe informacje administratorowi. Jesteśmy odpowiedzialni za wizerunek szkoły, gdyż świadczy on o nas samych.

 

7) Jeśli zdecydowaliście się przeprowadzić podczas Debaty szkolnej działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz jak się do nich przygotowywaliście oraz zrelacjonuj ich przebieg.

Czytanie:

  • Na czytaniu opierało się przgotowanie do debaty - gromadzenie informacji na temat debatowania oraz zagrożeń związanych z technologią informacyjno - komunikacyjną.
  • Podczas czytania lektury "Akademia Pana Kleksa" uczniowie kl. IV zauważyli, że Pan KLeks miał swoje tajemnice, któych nikomu nie chciał ujawniać, a Alojzy je wykradł. Pojawiła się na tym tle refleksja, że tak samo postępują hakerzy, którzy włamują się na cudze konta i wykradają w ten sposób tajemnice innych ludzi.
  • Podczas debaty uczniowie czytali kolejne punkty Kodeksu 2.0 zatwierdzone przez społeczność szkolną oraz problemy do przedyskutowania zawarte w siedmiu punktach.

Odkrywanie:

  • Uczniowie odkryli, że mogą stać się nauczycielami dla dorosłych i w dziedzinie TIK mają o wiele więcej wiedzy oraz umiejętności niż niektórzy rodzice, dziadkowie, a nawet nauczyciele.

8) Opisz wnioski po podsumowaniu debaty oraz kolejne planowane kroki w pracy nad kodeksem.

1. Debata ujawniła, że uczniowie mają problem z formułowaniem uogólnień, dlatego potrzebne są częstsze ćwiczenia w tym zakresie.

2. Nie wszyscy uczniowie rozumieją potrzebę przestrzegania praw autorskich, nie dostrzegają skutków kopiowania tekstów z internetu i przypisywania sobie ich autorstwa. Konieczne są kolejne zajęcia na ten temat, np. ćwiczenia dramowe uświadamiające czym jest kradzież cudzej myśli.

3. Kolejnym krokiem w pracy nad kodeksem było obejrzenie przez uczniów klas IV - VI spektaklu pt. "Władca wiedzy", gdzie mieli okazję przekonać się, że z komputera trzeba korzystać z rozwagą.

4. Podczas debaty zaplanowane zostały warsztaty w zakresie TIK dla rodziców i dziadków, które poprowadzą sami uczniowie.

 

9) Podziel się własną refleksją - co dla ciebie było najważniejsze, co okazało się trudne lub zaskakujące? Jakie masz wskazówki dla naśladowców?

Debata pozwoliła uczniom przekonać się, że potrafią stworzyć własny kodeks. Nie jest on narzucony przez dorosłych, więc respektowanie go będzie łatwiejsze.

Wzrosła świadomość uczniów dotycząca bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu oraz przestrzegania prawa.