Rodzice z klaś (Zadanie dyrektora - realizacja)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Rodzice z Klasą

  • Dodano:

    14.06.2015

1) Podaj raz jeszcze kategorię zadania, które zrealizowałeś/aś. Opisz – odnosząc się do harmonogramu z I semestru - przebieg jego realizacji, zwracając uwagę na to, co przebiegało zgodnie z planem, co musieliście modyfikować oraz na to, czego nie udało się wprowadzić w życie.

Kategoria zrealizowanego zadania to "Rodzice z klasą". W ramach działań zaplanowanych w I semestrze zapraszaliśmy rodziców do udziału w zajęciach wyrównujących wiedzę jako pomoc dzieciom wymagającym wsparcia, w zajęciach sportowych adresowanych do rodziców, do bezpośredniego, indywidualnego kontaktu podczas dyżurów nauczycielskich, do spotkań z uczniami, podczas których prezentowali swoje zawody, opowiadali o tym, co wpłynęło na ich wybór, dzielili się swoją pasją i doświadczeniem, motywowali do wyboru upragnionego zawodu. Rodzice zostali zaproszeni też do udziału w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli języka angielskiego, języka polskiego, matematyki, informatyki i plastyki.Celem tych zajęć była pomoc w nabywaniu umiejętności językowych, komputerowych, matematycznych, plastycznych i innych przez zainteresowanych rodziców. Na ścianie korytarza szkolnego umieszczono skrzynkę pomysłów, do której uczniowie, rodzice i nauczyciele mogli wrzucać kartki z uwagami, spostrzeżeniami i pomysłami na współpracę w obszarze: organizacja pracy szkoły, dydaktyka i wychowanie, organizacja przestrzeni w szkole. W ramach programu rodzice zaangażowali się w szereg działań prowadzonych przez szkołę np.: akcja sprzątania świata, Dzień Ziemi, udział w wycieczkach przedmiotowych, wsparcie przy hodowli zwierząt, drobne naprawy sprzętu komputerowego. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane, rodzice chętnie brali w nich udział.Dodatkowym pomysłem, działaniem,była "Skrzynka pomysłów". Całość działań została podsumowana Festynem integracyjnym, który odbył się 5 czerwca. Uczniowie mogli brać udział w licznych konkurencjach sportowych. Zorganizowane były mecze rodzice kontra nauczyciele. Nauczyciele biorący udział w programie Szkoła z klasą 2.0 prezentowali wraz z uczniami swoje zrealizowane działania.

2) Co się udało? Z czego jesteś najbardziej zadowolona/y? Dlaczego?

Udało nam się zrealizować wszystkie działania, a nawet powstał w trakcie realizacji nowy pomysł, którym była "Skrzynka pomysłów". Na terenie naszej szkoły zostało zrealizowane wiele inicjatyw. Polecamy je innym, ponieważ sami przekonaliśmy się, że wspólne działania mają sens i przynoszą fantastyczne efekty, pozwalają na lepsze poznanie się, wzajemne wsparcie w działaniach i lepsze rozumienie się.

3) Co można było zrobić inaczej? Na co warto zwrócić większą uwagę realizując takie zadanie w przyszłości? Podaj przestrogi dla naśladowców.

Nie mamy uwag negatywnych do tego co zaplanowaliśmy i robiliśmy. Z pomysłem tak szerokiej współpracy z rodzicami wyszliśmy po raz pierwszy i jesteśmy zadowoleni z odzewu ze strony rodziców. Nasze inicjatywy polecamy innym, ponieważ przynoszą one fantastyczne efekty. Wspólne cele łączą. Zarażamy optymizmem i nadal będziemy zarażać.

4) Czy udało ci się osiągnąć zaplanowane cele? Skąd to wiesz, jak to sprawdziłaś/eś? Odnieś się do zaplanowanych wcześniej kryteriów sukcesu. W jaki sposób zamierzasz wykorzystać wyniki ewaluacji w dalszej pracy szkoły? Opisz też jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania?

Zaplanowane cele zostały zrealizowane. Rodzice licznie i aktywnie brali udział w zaplanowanych działań.

5) Jak zamierzasz podtrzymać uzyskany efekt? Co jeszcze możesz poprawić/rozbudować?

Nasze działania będą realizowane w następnych latach. Myślę,że w przyszłych latach,  w trakcie realizacji działań, pojawią  się nowe pomysły na współpracę z rodzicami, równie owocne jak obecne.

6) Jak oceniają zrealizowane zadanie inni: osoby zaangażowane w jego realizację, bezpośredni „beneficjenci” działania.

Rodzice są zadowoleni z takiej formy współpracy. Chętnie włączali się w działania, podsuwali nowe pomysły.