Zastosowanie komputera - ustalenie zasad bezpiecznego korzystania (Debata klasowa)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Odkrywamy

  • Dodano:

    01.12.2014

1) W jaki sposób poinformowałeś uczniów o idei programu i celu stworzenia Kodeksu 2.0? W jaki sposób przygotowałeś uczniów do debaty?

Powitałam uczniów.  Nastepnie moi uczniowie rozwiązywali za pomocą komputera krzyżówkę, która wprowadziła uczniów w tematykę zajęć. Dzięki temu domysliły się co będzie tematem dzisiejszych zajeć - bezpieczeństwo w Internecie. Z użyciem Internetu wiążą się niebezpieczeństwa, zagrażające w szczególny sposób najmłodszym. ,,Nigdy nie wiadomo, kto znajduje się po drugiej stronie"- po drugiej stronie może być oszust. Internet nie jest zły, ani dobry - jest narzędziem z którego korzystamy. Tak, jak np. samochód, który ułatwia i przyspiesza nam komunikację, ale z jego używaniem wiąże się pewne ryzyko. Nasze bezpieczeństwo jest zależne od naszego zachowania. Konieczne staje się więc, zarówno na drodze , jak i w cyberprzestrzeni stosowanie zasad ograniczonego zaufania. Poruszając się w Sieci należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Następnie wykorzystałam wiersz Stanisława Kraszewskiego ,,Mój kolega Komputer". Uczniowie czytali i odpowiadali na pytania związane z jego treścią: Kim dla chłopca był komputer?, Jak wyglądał komputer?, Co wywołał wirus?, Kiedy chłopiec zrozumiał, że komputer nie zastąpi prawdziwego przyjaciela?. Poprzez analizę zachęciłam uczniów do podjęcia działań stworzenia regulaminu oraz zastanowienia się, które zasady podczas pracy z komputerem są bezpośrednio lub pośrednio związane z naszym zdrowiem i bezpieczeństwem.  Mogli zastanowić się, co jest mniej a co bardziej ważne. 

2) Kiedy odbyła się klasowa debata i kto brał w niej udział?

Debata odbyła się 19.11.2014 r. Uczestniczyli w niej uczniowie kl. II a Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Szamotułach.

3) Opisz pokrótce przebieg debaty. [Które tematy okazały się dla uczniów ważne, kontrowersyjne lub niejasne?]

W trakcie debaty ustaliliśmy zasady bezpiecznej pracy z komputerem oraz poszerzyliśmy wiadomości o czynnościach, jakie możemy na nim wykonać i jakie wykonujemy - wykonanie mapy. Dlaczego komputery stanowią bardzo istotną rolę w życiu człowieka. Uczniowie zostali podzieleni na grupy. Każda grupa otrzymała karteczki, na których uczniowie zapisywali hasła, propozycje jak korzystać z komputera, by nie zaszkodzić swojemu zdrowiu i bezpieczeństwu. Następnie grupy weryfikowały pomysły pod kątem wyznaczonego kryterium - zdrowie, bezpieczeństwo. Odbyło się to poprzez dyskusję. Uczniowie odnosili się do ważnosci, podobieństw i różnic pomiędzy podanymi propozycjami. Oceniali, że niektóre z nich można pominąć, odrzucić  lub połączyć w jedną wspólną zasdę. Podczas rozmowy naprowadzam ucznió do zwrócenia uwagi na podobieństwo i różnice  korzystania z komputera w szkole i w domu. Jeżeli zachodziła konieczność, podawałam propozycję, która nie przyszła nikomu do głowy. Uzasadnialiśmy, dlaczego jest ona ważna: Jak jest?, Jak być powinno?. Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? Następnie uczniowie opracowali regulaminu korzystania z Internetu. Poszczególne zespoły zapisywały i prezentowały swoje pomysły i prace.

4) Podaj w punktach propozycje Twoich uczniów do Kodeksu 2.0.

Kodeks

Podczas pracy na komputerze muszę pamiętać o przestrzeganiu ważnych zasad.

1. Nie spożywaj posiłku przy komputerze.

2. Pamietaj o ładzie i porządku w miejscu pracy.

3. Planuj swój czas pracy przy komputerze.

4. Korzystaj ze stron edukacyjnych (www.neciopl)

5. Nie podawaj swoich (swojej rodziny) danych i hasła osobie nieznajomej.

6. Nie umawiaj się z osobami nieznajomymi.

7. Nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć lub filmików.

8. Nie odpowiadaj na zaczepki w sieci.

9. Rozmawiaj z rodzicami o tym czego się boisz, co cię niepokoi.

5) Opisz refleksje i wnioski na przyszłość - co się udało, co można zmienić w przyszłym roku?

W kolejnym etapie chciałabym wyjaśnić uczniom, co to znaczy, że oprogramowanie jest legalne. Ta część zajęć miałaby wyjaśnić pojęcie, który program jest legalny, czyli został zakupiony od twórcy.

Na tym etapie uczniowie mieli trudności z prawidłowym budowaniem zdań pod względem stylistycznym. Udało się stworzyc regulamin, o którym należy uczniom systematycznie przypominać. Podczas zajeć  wypowiedzi dzieci wzbudzały zainteresowanie innych uczniów. Zadania pobudzały do logicznego myślenia i zaangażowania.

6) Jeśli zdecydowałeś się przeprowadzić podczas Debaty klasowej działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

W czasie rozwiązania krzyżówki uczniowie uzupełniali kolejne odpowiedzi i z wielkim zaciekawieniem odkryli końcowe hasło. Odczytali je indywidualnie i zbiorowo. Czytanie wiersza miało wywołać zaciekawienie, uważne słuchanie, zrozumienie i wprowadzenie w tematykę zajęć. Poprzez odpowiedzi na pytania związane z treścią czytanego utworu uczeń formułuje prawidłową odpowiedź, odpowiadając całym zdaniem. Podczas każdych zajęć staram się wykorzystać czytanie zazwyczaj na początku zajęć, by rozbudzić w uczniach wyobraźnię, kratywność Czytanie staje się inspiracją do opowiadnia, ma zachęcić do sięgania po książkę. Podkreślam, że codzienne ćwiczenie spowoduje szybsze opanowanie tej umiejętności.

7) Postaraj się uzupełnić opis o linki do stron z relacją debaty: blogi uczniów i nauczycieli, stronę szkoły, link do filmu z nagraniem. Pamiętaj, aby umieścić w galerii zdjęcia z wydarzenia.

Pytanie nieobowiązkowe