Spotkanie otwierające w Szkole Podstawowej nr 2 w Szamotułach (Spotkanie otwierające)

Dobra praktyka

 • Kategoria:

  Inne

 • Dodano:

  31.10.2014

1) Kiedy odbyło się spotkanie, kto wziął w nim udział, ile trwało?

Spotkanie odbyło się 30.10.2014r. Trwało ok. 1.5 godz. Uczestniczyli w nim nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2, dyrektor szkoły, koordynator.

Szkolny Zespół 2.0 tworzą:

 • Małgorzata Jagiełłowicz (dyrektor)
 • Maria Tomkowiak (koordynator, nauczyciel języka polskiego)
 • Ewelina Budych (nauczyciel bibliotekarz)
 • Krystyna Konopacka - Izydor (nauczyciel przyrody)
 • Adrianna Kiona (nauczyciel języka niemieckiego)
 • Teresa Szczechowiak (nauczyciel matematyki)
 • Katarzyna Dobrychłop (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
 • Elzbieta Dąbrowska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
 • Renata Paczkowska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
 • Agata Szwedek (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
 • Violetta Rakowska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
 • Izabela Walaszczyk (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej)
 • Waldemara Walczak (nauczyciel informatyki)

Uczestnicy zapoznali się z ogólnymi założeniami programu Szkoła z Klasą 2.0 oraz zadaniami koordynatora, dyrektora oraz nauczycieli. W trakcie spotkania:

 • podjęto decyzję o prowadzeniu blogu uczniowskiego i nauczycielskiego - opiekunem blogów uczniowskich jest Maria Tomkowiak.
 • ustalono zasoby jakimi dysponuje szkoła,
 • omówiono kluczowe problemy, z którymi muszą zmierzyć się pracownicy szkoły,
 • wypracowano ogólne założenia planu działania na rok 2014/2015.

2) Jakimi zasobami (ludzie/ umiejętności/ sprzęt/ infrastruktura) związanymi z TIK-iem, rozwijaniem umiejętności czytania i odkrywania dysponuje szkoła?

Zasoby

Sprzęt, infrastruktura:

Dysponujemy 1 pracownią komputerową, wyposażoną w 12 komputerów z dostępem do Internetu. W każdej sali lekcyjnej jest laptop oraz tablica interaktywna lub projektor, Wi-Fi. Szkoła posiada: 3 tablice interaktywne, 4 projektory, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 4 ksera, 3 drukarki, 2 aparaty fotograficzne i 1 kamerę.

 Zasoby ludzkie:

Kadrę stanowią doświadczeni nauczyciele, większość z nich brała już udział w programach CEO, takich jak: Szkołą z klasą 1.0, Uczniowie z klasą, (dwie edycje), Nauczyciele z klasą, LEGO COGITO, AGO i innych. Kilku nauczycieli ukończyło kursy poprzez platformę e-laerningową.

Wszyscy nauczyciele potrafią obsługiwać komputer w podstawowym zakresie oraz korzystać z przeglądarek internetowych i edytora tekstu, programów do obróbki zdjęć, programów graficznych, multimedialnych. Niektórzy potrafią tworzyć prezentacje w PowerPoincie, 1 nauczyciel prowadzi szkolną stronę internetową.

W szkole pracuje 2 nauczycieli przedmiotów informatycznych, a całe grono pedagogiczne korzysta z różnych form dokształcania
i doskonalenia zawodowego w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii.

Uczniowie naszej szkoły już od pierwszej klasy mają zajęcia komputerowe w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Uczniowie klas IV-VI podzieleni są na grupy tak, by każdy miał swoje stanowisko z komputerem. Wielu uczniów interesuje się informatyką.

 

3) Z jakimi głównymi problemami musi się zmierzyć szkoła?

Główne problemy, z jaki musi zmierzyć się szkoła dostrzegane przez zespół Szkoły z klasą 2.0:

 • efektywniejsze wykorzystanie pracowni informatycznej, tablic interaktywnych, projektorów,
 • przełamamie oporów nauczycieli do korzystania z dostępnego sprzętu,
 • niewykorzystywanie w pełnym zakresie możliwości dziennika elektronicznego przez rodziców, nauczycieli i uczniów,
 • brak dostępu do komputera lub Internetu w domach uczniów,
 • wąski zakres korzystania z Internetu przez uczniów - zazwyczaj korzystają z gier i portali społecznościowych,
 • braki w oprogramowaniu do tablic interaktywnych.

4) Jaki jest plan działania szkoły (cel główny, poszczególne zadania służące jego realizacji, terminy, osoby odpowiedzialne za wdrożenie poszczególnych zadań)? Plan możesz rozpisać w tabelce.

Cel główny:

Przekonanie uczniów w sposób atrakcyjny i przystępny, że umiejętność czytania jest podstawą wszelkiego kształcenia i rozwoju jednostki. Może prowadzić do odkrywania i poznawania świata oraz własnego potencjału, postrzegania siebie jako człowieka odpowiedzialnego, twórczego, kreującego rzeczywistość, aktywnego społecznie.

 

PLAN DZIAŁANIA SZKOŁY jest dołączony do sprawozdania w ZAŁĄCZNIKU jako dokument WORD.

 

 

5) Jeśli zaplanowaliście działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz je tutaj.

BARDZO MŁODA KULTURA SP2 Szamotuły - innowacja pedagogiczna

1. Spotkania z ciekawymi ludźmi związanymi z kulturą i historią:

 • autorami książek, przedstawicielami wydawnictw, bibliotekarzami, znawcami gwary,
 • przedstawicielami różnych dziedzin sztuki (rzeźbiarstwo, malarstwo, grafika, muzyka, teatr...),
 • ludźmi tworzącymi i znającymi historię naszego miasta.

Przykłady tego typu spotkań, które już odbyły się w SP2:

Wizyta pani Ireny Rychły – Mrowińskiej - żony zmarłego artysty Stanisława Mrowińskiego, któremu poświęcona była wystawa pt. „ZWIERZĘTA Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA” - październik 2014

NIEZAPOMNIANE PRZEŻYCIE I DOBRA ZABAWA - autorskie spotkanie z Wiesławem Drabikiem - autorem książek dla dzieci - październik 2014

Światowy Dzień Zwierząt - spotkanie z ludźmi, którym społeczność Dwójki przyznała tytuł "Przyjaciel Zwierząt", m.in. panem Waldemarem Wierzbą - znawcą gwary poznańskiej,  autorem książek i ich wydawcą - październik 2014

List napisany przez Marię Konopnicką – spotkanie z badaczem historii Szamotuł – panem Jerzym Wachowiakiem - czerwiec 2014

„Miejsce Polaka jest w Polsce….” wspomnienie o podpułkowniku Franciszku Rataju – wystawa i spotkanie z wnuczką podpułkownika F. Rataja - maj 2014

Spotkanie z rzeźbiarzem Eugeniuszem Tacikiem – maj 2014

Wywiad z panią Heleną Janiszewską – byłą dyrektor szkoły – kwiecień 2014

Spotkanie z aktorami: Arturem Barcisiem i Aleksandrem Trąbczyńskim - marzec 2014 r

2. Udział w koncertach, prelekcjach, seansach filmowych, spektaklach itp.

3. Przygotowanie skeczy i przedstawień teatralnych, prezentacji multimedialnych, filmów itp.

GODEJMA PO NASZYMU – wyróżnienie dla Koszałków – Opałków - 2,5-godzinne warsztaty z gwary przeprowadzone przez Waldemara Wierzbę, przygotowanie skeczu pt. "Powrót Kundy do chaty zez lofrów"

4. Czytanie tekstów napisanych gwarą, tworzenie słowniczków mowy gwarowej, memo gwarowe, warsztaty gwarowe itp.

5. Korzystanie z zasobów Internetu w celu przygotowywania prezentacji multimedialnej i wykorzystywanie jej podczas imprez szkolnych.

 

CZYTANIE NOCĄ - uczniowie będą wspólnie czytać wybrane pozycje z literatury dla dzieci. Prowadzący nauczyciele przygotują dla nich zadania, konkursy, zabawy urozmaicające spotkania. Dotychczas odbyło się już kilka takich spotkań, np.

Nocne spotkanie z książką „Akademia pana Kleksa”

Nocne czytanie poezji Juliana Tuwima

 

KLUB FANÓW CZYTANIA - należą do niego uczniowie, którzy wzięli udział w cyklu spotkań pt. Nocne Czytanie oraz uczestniczą w zajęciach prowadzonych w bibliotece, podczas których dzieci czytają fragmenty ciekawych książek, opowiadają o swych ulubionych lekturach zachęcając do ich przeczytania oraz wykonują zadania, które pogłębiają wiedzę i umiejętności literackie. Zobacz: Klub Fanów Czytania

Inne zadania związane z czytaniem organizowane dotychczas przez bibliotekę szkolną:

Dzień Głośnego Czytania

Święto Pluszowego Misia

Akcja Cała Polska  Czyta Dzieciom

Pasowanie na czytelnika


Szkolny teatr KOSZAŁKI - OPAŁKI

 • Wyszukiwanie w zasobach sieci internetowej informacji o historii teatru - wybór najważniejszych informacji, opracowanie notatek w programie Microsoft Word, wydrukowanie przygotowanych materiałów i zamieszczenie ich na BLOGU, opracowanie prezentacji multimedialnej.
 • Wyszukiwanie informacji o różnych teatrach oraz różnych rodzajach widowisk teatralnych (teatr lalkowy, teatr cieni, pantomima, teatr plastyczny).
 • Tworzenie spektakli oraz krótkich scenek z wykorzystaniem elementów teatru cieni, lalek teatralnych, pantomimy. Nagrywanie efektów za pomocą kamery.
 • Tworzenie słowniczków pojęć związanych z teatrem (edytor teksu).
 • Wyszukiwanie informacji o spektaklach dla dzieci, czytanie recenzji, rezerwacja biletów.
 • Prowadzenie korespondencji mailowej z osobami zajmujących się teatrem - wymiana informacji, wysyłanie zaproszeń na przedstawienia.
 • Tworzenie i szukanie scenariuszy na stronach związanych z edukacją teatralną, budowanie spektakli teatralnych.
 • Sprawdzanie w słownikach internetowych znaczeń niezrozumiałych słów pojawiających się w scenariuszach.

 Teatr Koszałki-Opałki - prezentacja dokonań zespołu.

 

CZYTANIE W JĘZYKU NIEMIECKIM, ANGIELSKIM

 

MOJE MIASTO SZAMOTUŁY W LICZBACH

 • Popularyzacja matematyki poprzez ciekawe zadania edukacyjne.
 • Zebranie i opracowanie danych o naszym mieście w liczbach, wykonanie plakatu z wykorzystaniem informacji z internetu.
 • Rozwiązywanie łamigłówek matematycznych wywieszanych co tydzień na matematycznej gazetce.

 

AKADEMIA EKSPERYMENTU

 • ODKRYWANIE zjawisk przyrodniczych i właściwości różnorodnych materiałów.
 • Obserwacje, pomiary i doświadczenia.

Akademia Eksperymentu - uczniowie Dwójki mieli okazję wejść w rolę naukowców badających świat - październik 2014


TROPICIELE PRZYRODY

 • Stworzenie multimedialnego atlasu roślin i zwierząt żyjących w Parku im. J. Sobieskiego.
 • Opracowanie ścieżki edukacyjnej w parku.
 • Nagrywanie przez uczniów odgłosów różnych zwierząt i odtwarzanie ich na lekcjach.
 • Fotografowanie zwierząt i ich tropów.

 

MŁODZI EKOLODZY

 • Obserwacja i pogłębianie wiedzy o przyrodzie i ekologii.
 • Poznawanie najbliższego środowiska przyrodniczego i ocena jego stanu.
 • Poznanie zagrożeń najbliższego środowiska i sposobów zapobiegania im.
 • Poznanie form ochrony przyrody w gminie.
 • Określenie skutków niewłaściwego postępowania człowieka względem przyrody.
 • Samodzielne działania na rzecz najbliższego środowiska.
 • Nakręcenie filmu na temat najbliższego środowiska, stanu przyrody i zagrożeń.
 • Prezentacja działań dzieci podczas Dnia Ziemi.


AKCJA: "I Ty możesz zostać świętym Mikołajem" - Zobacz: Szkolny Klub PCK

 • Dokumentowanie za pomocą zdjęć, filmów, prezentacji multimedialnych działań koła PCK.
 • Stworzenie dekalogu pomagania - prezentacja.
 • Założenie bazy internetowej dobrych pomysłów na Gwiazdkę i inne okoliczności.

6) W jaki sposób sprawdzisz, czy cele zostały osiągnięte?

 • Monitorowanie postępów w nauce uczniów.
 • Rozmowy z nauczycielami - uczestnikami programu, poznanie ich refleksji.
 • Rozmowy z rodzicami, uczniami.
 • Prezentacja wytworów uczniowskich.
 • Prezentacje uczniów podczas Debaty Szkolnej i Festiwalu Szkoły z Klasą 2.0.
 • Ankiety.