"Czytamy i odkrywamy w klasie IIIb" (Realizacja projektu)

Dobra praktyka

  • Kategoria:

    Czytamy

  • Źródło:

    własne

  • Dodano:

    10.01.2015

1) Opisz kolejne etapy pracy, odwołując się do tego co przebiegło zgodnie z planem, a co uległo zmianie.

      Realizacja Projektu edukacyjnego „Czytamy i odkrywamy w klasie IIIb” przebiegała zgodnie z planem. Działania zaplanowane w harmonogramie zostały zrealizowane.  W harmonogramie uwzględniono dziesięć zadań dla wszystkich uczniów oraz po trzy zadania dla trzech wyłonionych wcześniej zespołów.

Zadania wykonane z wszystkimi uczniami:

1.We wstępnej fazie projektu uczniowie uczestniczyli  w cyklu zajęć ph. „Książka w życiu pomaga”. Na podstawie tekstu wiersza E. Szymańskiego "Książka", ilustracji i stron internetowych:

http://www.dbp.wroc.pl/biblioteki/walbrzych/images/biblioteka/historia%20pisma.pdf - dostęp dnia 19.11.2014r.

http://www.dailymotion.com/video/x18oo1g_historia-pisma_tech - dostęp dnia 19.11.2014r.   

zapoznali się z historią powstania pisma oraz książki - strona internetowa:

https://www.youtube.com/watch?v=WAgmHc3BZS0 - dostęp dnia 19.11.2014r.

a także opowiadali o tym, jak na przestrzeni wieków rozwijało się pismo i jak powstawała książka.

2.Dzieci poszerzały swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji - strony internetowej:   http://dlibra.tu.koszalin.pl/Content/239/Historia_ksi%C4%85%C5%BCki.pdf - dostęp dnia 19.11.2014r.

Mieliśmy także na zajęciach archiwalny numer „Świerszczyka” /z dnia 15.03.1996r., nr 6/ popularnego pisemka dla dzieci w latach 80 i 90. Uczniowie przeczytali artykuł pt.  „Dzieje książki”, poznali systemy pisma aż do wynalezienia druku przez Niemca Johannesa Gutenberga. Na kolejnych zajęciach uczniowie poznali budowę książki, nazwy osób pracujących przy ich powstawaniu, wykonywali ćwiczenia dotyczące układania w sposób chronologiczny wspomnianych wyżej nazw osób.

3.Uczniowie wypełnili w listopadzie i w grudniu po dwie karty „Czytamy ze zrozumieniem”, które zostały ocenione. Taka forma czytania jest im znana od klasy I, dlatego wykonanie dodatkowych kart od innego nauczyciela realizującego Szkołę z Klasą nie stanowiło żadnego problemu.

4.Omawiając w okresie trwania projektu lekturę „O wężowej wdzięczności” ze zbioru baśni S. Wortman „U złotego źródła” uczniowie samodzielnie napisali zakończenie baśni. Wg. harmonogramu miało to być tylko zakończenie jednej baśni. Jednak uczniowie bardzo dobrze wywiązali się z tego zadania, prace były ciekawe, interesujące i dlatego też postanowiliśmy rozszerzyć ten punkt i napisać kolejne zakończenie baśni, tym razem H. Ch. Andersena pt. „Choinka”, która to baśń nie była wysłuchana do końca. Wysłuchaliśmy fragmentu baśni korzystając ze strony:

 https://www.youtube.com/watch?v=oVL6yEEU1nk - dostęp dnia 18. 12. 2014r.

Obydwie prace pisemne uczniów zostały sprawdzone i ocenione przez wychowawcę. Dodatkowo zrealizowanym zadaniem było też przepisanie poprawionych zakończeń na komputerze lub ręcznie (nie wszystkie dzieci mają drukarki) i wykonanie dwóch książeczek z pracami uczniów. Wykonanie tego zadania oceniam bardzo wysoko. Innymi dodatkowo zrealizowanymi zadaniami był ranking ulubionych baśni Andersena, a na początku lutego będzie wycieczka do CKiS w Kaliszu na przedstawienie pt. „Świat Andersena”

5.W czasie trwania projektu uczniowie wykonali prace plastyczne inspirowane omawianymi lekturami i ulubionymi książkami uczniów. Zebrane prace zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy „Ulubione książki uczniów z klasy IIIb”.

6.Bardzo ważnym zadaniem w realizacji projektu były zajęcia otwarte z udziałem rodziców. 24 listopada zaprosiliśmy na zajęcia rodziców na „Dzień Książki w klasie IIIb”. Zaproszenie przyjęły mamy trzech dziewczynek, które akurat dysponowały wolnym czasem. Naszych gości zapoznaliśmy z realizacją Programu Szkoła z Klasą 2.0 – Czytamy i odkrywamy, a w naszej klasie Projektu edukacyjnego „Czytamy i odkrywamy w klasie IIIb”. Następnie układając rozsypankę wyrazową otrzymaliśmy dwa zdania.

Zdanie pierwsze „Dzień Książki w klasie IIIb” dotyczyło zaangażowania uczniów. W klasie zgromadziliśmy dużo książek z różnych działów biblioteki, gdyż wcześniej byliśmy w bibliotece szkolnej, przypomnieliśmy sobie regulamin czytelnika i korzystania z biblioteki oraz przeprowadziliśmy wywiad z panią bibliotekarką. Zadaniem dzieci było utworzenie małej biblioteczki klasowej. Każdy wziął jedną książkę, przeczytał nazwisko autora i tytuł. Następnie należało ustawić się przy odpowiednim dziale. Do biblioteki klasowej wybrałam kilka działów, ale były też książki, które nie pasowały do żadnego działu. Rodzice sprawdzili poprawność posegregowania książek i wyszło ok. Następnie poprosiłam, aby uczniowie z rzędu I wzięli po jednej książce z działu „bajki, baśnie”. Ich zadaniem było ustawienie się z książkami według alfabetu biorąc pod uwagę nazwiska autorów. Dzieci z rzędu II wzięły książki z działu „wiersze” i czytając dokładnie tytuły ustawiły się z książkami według alfabetu. Dzieci z rzędu III wzięły książki z działu „książki przyrodnicze”, sprawdziły, ile stron ma każda książka i ustawiły się w kolejności rosnącej, od najmniejszej liczby stron do największej. Powyższe zadania, tylko z pozoru łatwe, zostały wykonane prawidłowo i z dużym zaangażowaniem, o czym zaświadczyli rodzice.

Zdanie drugie „Ulubione książki rodziców i uczniów” dotyczyło zaangażowania rodziców. Mamy: Natalii M., Gabrysi Sz., i Julki Sz. pokazały nam swoje ulubione książki z dzieciństwa, powiedziały, dlaczego to są akurat te książki i przeczytały ich fragmenty. Wszyscy słuchali ze skupieniem i uwagą.

Na koniec zajęć uczniowie uzupełnili tekst z lukami wyświetlony na ekranie i przepisali go do zeszytów. Zajęcia zakończyliśmy podziękowaniami dla rodziców i pochwałami dla uczniów za aktywną pracę. 

7.W harmonogramie zaplanowaliśmy tez wycieczkę do Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Wycieczka się odbyła. Uczniowie mieli możliwość porównania biblioteki szkolnej z biblioteką publiczną, przeprowadzili krótki wywiad z panią bibliotekarką, zapoznali się z działami biblioteki i księgozbiorem. Od pani bibliotekarki wszyscy otrzymali okolicznościowe informatory. My natomiast przygotowaliśmy podziękowanie.

8.Omawiając cykl zajęć „Książka w życiu pomaga’ postanowiliśmy zorganizować wycieczkę do Kalisza pod Pomnik Książki. Udało nam się zrealizować to zadanie przy okazji wyjazdu na multimedialną lekcję w kinie. Wspomniany pomnik upamiętnia dramatyczną historię zatopienia przez hitlerowców podczas II wojny światowej tysięcy książek z polskich i żydowskich bibliotek. Pomnik przypomina otwartą księgę.

9.Zebrane podczas realizacji projektu prace plastyczne, wykonane książeczki zostaną wykorzystane do przygotowania wystawy podczas Targów 2.0.

10.Pelna dokumentacja Projektu edukacyjnego „Czytamy i odkrywamy w klasie IIIb” będzie uwzględniona w prezentacji multimedialnej, którą do końca stycznia wykona Natalia R.

Zadania wykonane przez zespół I:    

1.Uczniowie przygotowali pytania i karty do wywiadu.

2.Przeprowadzili wywiady ze wszystkimi uczniami z naszej klasy, pytając min.: Czy lubisz czytać książki?, Jakie książki lubisz czytać najbardziej?, itp.

3.Przy pomocy nauczyciela wykonali zestawienie ulubionych książek i przygotowali wystawę.  

Zadania wykonane przez zespół II:   

1.Zgodnie z rekomendacją Szkoły z Klasą 2.0 uczniowie włączyli się do akcji „Tydzień Czytania!” 8-12 grudnia, przyłączając się do ogólnopolskiego czytelnia i propagowania czytelnictwa. Najpierw przeprowadzili wstępne rozmowy z wychowawcami sześciu klas I i wybrali teksty do czytania. Były to fragmenty „Dziewczynki z zapałkami” H. Ch. Andersena i  „Kopciuszka” H. Januszewskiej.

2.Uczniowie otrzymali teksty obydwu książek, wspólnie ustaliliśmy przydział ról. Do czytania „Kopciuszka” zaprosiliśmy jeszcze Dominikę M. z zespołu III, bo brakowało nam jednej osoby. Następnie dzieci przygotowały się do czytania z podziałem na role i wykonały kilka prób czytania.

3.Rozpoczynając od 8 grudnia uczniowie codziennie na ustalonych wcześniej godzinach lekcyjnych odwiedzali pierwszoklasistów i czytali im przygotowane fragmenty książek. W dniu 12 grudnia uczniowie odwiedzili dwie klasy I. Osobiście byłam „świadkiem” czytania dwa razy. Dzieci czytały bardzo ładnie, wyraźnie, poprawnie, a maluchy z zaciekawieniem i zainteresowaniem ich słuchały. Była to przecież dla pierwszaków sytuacja niecodzienna. Wychowawczynie klas I w rozmowie z wychowawcą potwierdziły samodzielność, zaangażowanie, otwartość i śmiałość uczniów z zespołu II.

Zadania wykonane przez zespół III:     

1.Nasza szkoła uczestniczy w Programie „Mistrzowie Kodowania”. Uczniowie uczęszczający na kółko informatyczne odkryli i zapoznali się z Programem Scratch 2.0, służącym do tworzenia interaktywnych animacji i obrazków za pomocą skryptów układanych z gotowych bloków. Od listopada do stycznia, raz w tygodniu, dzieci pracowały na komputerach odkrywając kolejno menu programu, bloki, pisanie skryptów i wszystkie możliwości pracy w Scratchu.

2.Do dokładnego zapoznania się z opisem środowiska Scratch 2.0 uczniowie wykorzystali materiały i instrukcje stworzone w ramach Programu „Mistrzowie Kodowania” oraz strony internetowe:

 http://mistrzowiekodowania.pl/ - dostęp dnia 03. 11. 2014r.

 http://scratch.mit.edu/ - dostęp w dniach: 17. 11. 2014r., 24. 11. 2014r., 01. 12. 2014r., 08. 12. 2014r., 15. 12. 2014r., 05. 01. 2015r., 12. 01. 2015r.

Uczniowie utworzyli sobie konta użytkownika i na kółku pracowali nad projektami.

3.Uczniowie ukończyli w Scratchu projekty ilustracji do ulubionych książek. Różnią się one bardzo od ilustracji wykonanych kredkami, bo przecież mają dodatkowo ruch, dźwięk, dialog, zmianę postaci, barw itp. Wszystkie skrypty zostaly nagrane telefonem komórkowym.

2) Na czym polegała Twoja rola w projekcie na poszczególnych etapach?

     Moja rola w projekcie polegała na:

-zaproponowaniu zadań do wykonania,

-ustaleniu z uczniami i wybraniu zadań do wykonania,

-przygotowaniu i wydrukowaniu harmonogramu dla każdego ucznia,

-przygotowaniu w całości lub częściowo niektórych zadań, zajęć, np. zorganizowaniu wycieczek,

-wydrukowaniu tekstów do czytania,

-kształceniu umiejętności interpersonalnych i współdziałania w zespołach,

-zapoznaniu z programem Scratch,

-udostępnianiu wykonanych zdjęć,

-koordynowaniu pracą uczniów, wspomaganiu, wspieraniu.  

3) Jeśli w projekcie zdecydowałeś się przeprowadzić działania związane z czytaniem/odkrywaniem, opisz na czym polegały, jak przebiegały i jak reagowali uczniowie.

     Szczegółowe działania związane z czytaniem i odkrywaniem zostały opisane w punkcie pierwszym.

     Uczniowie byli głównymi wykonawcami zaplanowanych zadań, dlatego też reagowali w sposób właściwy na realizację poszczególnych zadań. Z wielkim przejęciem czekali na zaproszonych gości, a podczas zajęć zaprezentowali się z jak najlepszej strony, a trzeba tu nadmienić, że niektórzy nie należą do dzieci spokojnych. Bardzo sprawnie i z wielkim zainteresowaniem wypadły też trzy wycieczki. Dzieci potrafiły przygotować i zadawać paniom bibliotekarkom bardzo trafne pytania, czym wzbudziły ciekawość pozostałych. Wielkich emocji dostarczyły wizyty w klasach I i czytanie dla pierwszoklasistów. Dzieci z tego zespołu wykazały się dużą samodzielnością, przeprowadziły rozmowy, ustaliły terminy i godziny wizyt w klasach, pięknie przeczytały. Wiele frajdy sprawiło im też wykonywanie zdjęć. Dla uczniów z zespołu III niewątpliwą i wyjątkową nowością był program Scratch i możliwość samodzielnego opracowania projektu.

4) Czego nowego w zakresie TIK nauczyli się uczniowie?

 

     Projekt realizowałam w klasie III. Dlatego też podstawowe aplikacje/narzędzia TIK były uczniom znane. Dzieci doskonale radzą sobie z programem Word, Paint, Power Point, a Internet, laptop, komputer, drukarka, aparat fotograficzny, telefon komórkowy czy pendrive nie stanowią żadnego problemu. Supernowością dla uczniów był program Scratch. Pracujący nad projektem uczniowie poznali środowisko, menu, samodzielnie budowali skrypty do swoich projektów układając je z bloków reprezentujących polecenia i instrukcje.

 

5) Podziel się swoimi refleksjami z realizacji tego zadania. Jakie masz uwagi do projektu i ewentualne wskazówki lub przestrogi dla naśladowców?

     Projekt edukacyjny „Czytamy i odkrywamy w klasie IIIb” uważam za ciekawy i godny do naśladowania. Wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane, niczego nie odrzuciliśmy, a wręcz przeciwnie, wykonaliśmy więcej niż wynikało z pierwotnych założeń. W sposób celowy tak dobrałam uczniów do zespołu I i II, aby przy realizacji zadań nikt się nie zniechęcał i nie napotykał na żadne trudności. Inaczej wyglądała sytuacja w zespole III. Tutaj były po prostu dzieci zainteresowane informatyką i uczęszczające na kółko informatyczne.   

     Na szczególną uwagę, co potwierdzają także dzieci, zasługuje "Dzień Książki w klasie IIIb" i emocje towarzyszące wizycie rodziców w klasie, włączenie się w Tydzień Czytania! i czytanie bajek uczniom w sześciu klasach I oraz programowanie w środowisku Scratch.

     Dokumentację realizacji naszego projektu stanowią poniższe zdjęcia.